Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 32. týždeň

* Výročné valné zhromaždenie Uhorského karpatského spolku sa uskutočnilo 4. augusta v Starom Smokovci pod vedením jeho predsedu grófa Alexandra Telekiho. Schôdzi chýbal pracovný charakter rokovania a pevné závery, mala skôr charakter uspokojovania sa s dosiahnutými čiastkovými úspechmi. Prejavila sa neistota z budúcnosti, súvisiaca s očakávaným koncom I. svetovej vojny.
* V hoteli Royal v Poprade sa 13. augusta uskutočnilo zasadnutie pobočky Uhorského karpatského spolku tatranského podhoria. Nová pobočka sa vyznačovala mimoriadnou aktivitou predovšetkým vďaka Kolomanovi Försterovi, primátorovi Popradu. Tak si pripravila podklady pre budovanie a zabezpečenie ciest a chodníkov na Kráľovu hoľu, k Popradskému plesu a ďalej k Ľadovému plesu či v okolí Pustého poľa. Pohostenie na schôdzi financoval riaditeľ hotela Brosz. Činnosť pobočky tiež aktívne financovali členovia i mestá a obce. Pobočka veľmi dobre vykročila k renesancii podtatranského cestovného ruchu.
* Urbárska spoločnosť z Veľkej Lomnice rozhodla 11. augusta o výstavbe novej kúpeľnej osady. Iniciátorom bol Andor Nitsch, prvou stavbou sa mal stať hotel.
* Pod Žabím koňom v Mengusovskej doline sa 8. augusta stret­li členovia Akademického turistického spolku z Budapešti a priatelia Tatier, aby si pripomenuli tragické umrtie Eugena Wachtera, ktorý na spomenutom vrchole zahynul horolezeckou smrťou 8. augusta 1907. Bol to prvý človek, ktorý v Tatrách zahynul pri športovej horolezeckej činnosti.
* Na podnet úradníkov mestského úradu sa zišlo zastupiteľstvo Spišskej Belej, aby prerokovalo požiadavku stanovenia platov úradníkov a zamestnancov mesta tak, aby zodpovedala tabuľkám miest kategórie C. Zastupiteľstvo vyhovelo aj s dodatkom, že spätne vyplatia rozdiel od začiatku roku 1918. Rozhodnutím odstránili zastupitelia hrozbu „pasívnej rezistencie“ úradníkov.
* Popradskú konzerváreň po smrti jej majiteľa a fabrikanta Jozefa Bartu predala vdova Uhorskej všeobecnej sporiteľni za jeden milión korún.

(arg)