Vo Švábovciach ide po 739-ke hneď 750-ka

Minulú sobotu si vo Švábovciach pripomenuli 750. výročie prvej písomnej zmienky o obci.

Novú monografiu o Švábovciach uviedli do života papcúnom. Snímka: archív PN

„Pred rokom sme oslavovali 739. výročie. Nepasuje to, ale historici, ktorí skúmali tú listinu zistili, že je tam chyba. Ešte minulý rok sme si mysleli, že tohto roku budeme oslavovať 740. výročie, nakoniec je z toho 750. výročie,“ uviedol starosta Šváboviec Ján Mlynár. Pri tejto príležitosti vydala obec novú monografiu, kde je vysvetlená aj problematika prvej písomnej zmienky.

Pomýlil sa pisár ešte v 15. storočí

„Chyba sa stala ešte v roku 1427 pri odpise pôvodnej listiny z roku 1268, kde sa prvýkrát spomína 24 kráľovských farárov. Pisár prepísal dátum na 1278. Na chybu upozornil historik Richard Marsina, podľa ktorého v roku 1278 ostrihomský arcibiskup, ktorý sa spomína v pôvodnej listine, už nežil. Tak sa prišlo na to, že správny je rok 1268, nie 1278,“ uviedla riaditeľka Archívu Poprad Božena Malovcová. Pred dvadsiatimi rokmi, v roku 1998, Švábovce vydali svoju prvú knižku, v ktorej sa ešte uvádzal rok 1278 ako rok prvej písomnej zmienky. Krátko po vydaní knižky upozornil historik Ivan Chalupecký, ale aj ďalší, že v odpise listiny je chyba. Vo Švábovciach však už mali vydanú knihu s nesprávnym rokom, čo sa tradovalo až do minulého roku, keď obec začala s prípravami na 740. výročie obce. Pri príprave novej monografie však historici opäť upozornili na chybu, a tak sa z osláv 740. výročia stali oslavy 750. výročia prvej písomnej zmienky. „My sme nevedeli, ktorý dátum je správny. Až tohto roku, pri oslavách Veľkej, sme sa rozhodli, že tento problém doriešime a na radosť Veľčanov aj Švábovčanov a ďalších sa oslavuje 750. výročie. Takéto veci sa stávajú, je však dobré, že dátum sa podarilo určiť správne,“ uviedla Malovcová.
Skutočnosť, že švábovský farár sa spomína v listine z roku 1268 medzi ostatnými farármi 24 kráľovských miest znamená aj to, že Švábovce neboli v tom čase obyčajnou dedinou. Okrem samotnej problematiky prvej písomnej zmienky prináša publikácia, na ktorej sa podieľalo osem autorov, viacero nových a rozšírených informácií o obci. „Sú tu informácie o Horváth-Stančičovcoch, sú tu informácie o židovskej rodine Winterovcov. Sú tu veľmi zaujímavé informácie o baníctve, ktoré sa tu rozvinulo po objavení mangánovej rudy v druhej polovici 19. storočia,“ doplnila Božena Malovcová. Celá kniha má 256 strán a obsahuje okolo 700 fotografií.

Monografia Švábovce. Snímka: rov

Premietli film spred dvadsiatich rokov

Novú monografiu predstavili Švábovce počas Dní obce, ktoré sa konajú pravidelne posledný júlový víkend. Program osláv začal už v piatok večer premietaním filmu práve z prvých obecných osláv v roku 1998. K tomu pridali krátky propagačný film o obci zo súčasnosti. „Myslel som si, že o to nebude záujem, film sme vydali aj na DVD, ale rozpredalo sa to veľmi rýchlo. Ľudia pozerali s otvorenými ústami na to, ako vyzerali pred 20 rokmi. Bolo to veľmi zaujímavé,“ uviedol starosta obce. Švábovce podľa starostu síce zažili veľký rozmach, ktorý bol spojený s baníctvom, avšak najväčší rozvoj zaznamenali za ostatných takmer 30 rokov. „Zrekonštruovaná škola, nadstavba obecného klubu, zdravotné stredisko, dom smútku. Kedysi mali Švábovce pár desiatok domov, teraz máme stovky domov. Narástol nám počet obyvateľov. Vzhľad obce sa výrazne zmenil,“ povedal Mlynár.
Hlavný deň osláv bol v sobotu, kedy sa na námestí v obci uskutočnila nielen ekumenická bohoslužba a prezentácia novej knihy, ale odovzdávali sa aj obecné ocenenia. Vojakovi a spisovateľovi Jánovi Jurajovi Korenkovi udelili čestné občianstvo in memoriam. Návštevníci obecných osláv tiež mohli ochutnať miestne špeciality. Nechýbal bohatý kultúrny program.

Rastislav Ovšonka