Alois Chytil sa vrátil do Tatier

V Múzeu tatranskej kinematografie a fotografie v Starom Smokovci otvorili v nedeľu výstavu fotografií a pohľadníc českého fotografa Aloisa Chytila.

Alois Chytil s manželkou Júliou. Snímka: archív Vlastivedného múzea v Olomouci

Takýmto spôsobom si múzeum chce pripomenúť sté výročie vzniku prvej Československej republiky a Rok československej vzájomnosti. Na výstavu vybrali organizátori 58 fotografií a 55 pohľadníc z tvorby Aloisa Chytila. Ide o výber z približne 1 500 pohľadníc, ktoré Alois Chytil počas svojho pôsobenia vo Vysokých Tatrách v rokoch 1919 až 1947 vytvoril. Pohľadnice pochádzajú zo zbierky Andreja Janovského.

Môže byť inšpiráciou aj pre nás

Návrat Aloisa Chytila do Tatier bol kľukatý. „Zostavujeme monografiu Štrby, pred časom sme robili monografiu Vysoké Tatry a stále som sa s menom Alois Chytil stretávala. Hoci vytvoril množstvo fotografií Vysokých Tatier, v publikáciách sa uvádzalo, že nikto nevie, ako vyzeral. Nedalo mi to, lebo meno Chytil tu stále rezonuje. Nasledovalo pátranie, najskôr v štátnom archíve v Prahe, následne som sa dostala až do Vlastivedného múzea v Olomouci, kde sa nachádza osobný fond Aloisa Chytila. Výstava o Chytilovi pôvodne nebola na pláne, ale keď som dostala do rúk deväť škatúľ, perfektne usporiadaných, tak som si povedala, že Chytila treba prinavrátiť do Vysokých Tatier. Mnohé jeho fotky tatranská verejnosť pozná, ale ľudia nevedia, že ich autorom je Alois Chytil. Odtiaľ bol už len krok k výstave, o ktorú prejavilo záujem práve Múzeum tatranskej kinematografie a fotografie,“ uviedla Zuzana Kollárová z Archívu v Poprade. V osobnom fonde sa nachádza aj viacero fotografií, na ktorých je samotný Alois Chytil, veľmi často s manželkou Júliou.
Alois Chytil bol zaujímavou postavou aj pre majiteľku múzea Ivanu Figovú. „Angažoval sa aj v iných otázkach, napríklad politických, keď Tatrám zachránil Javorinu. Bol veľmi všestranný a mohol by byť inšpiráciou aj pre iných. Nebol odtiaľto, začínal od začiatku a dosiahol mnoho. Určite je to inšpiratívna postava a nielen svojimi fotografiami,“ uviedla Figová.

Mastrovstvá Európy 1925 v ľadovom hokeji na Štrbskom plese. Snímka: Alois Chytil, archív Vlastivedného múzea v Olomouci

Kto bol Alois Chytil

Alois Chytil sa narodil 21. júna 1877 v Kuroviciach na Morave, mal 14 bratov a jednu sestru. V Prahe vyštudoval históriu a geografiu. Už pred prvou svetovou vojnou bol vydavateľom adresárov, hotelových informátorov, máp, miestopisov, pohľadníc, prospektov, turistických sprievodcov a iných propagačných materiálov. V Tatrách sa prvýkrát objavil pred rokom 1918. Po vzniku Československa prišiel vo februári 1919 do Vysokých Tatier, kde zabezpečoval štátny majetok. Už vtedy vznikli jeho prvé fotografie. Do Tatier sa zamiloval a zostal tu takmer 30 rokov.
Bol neúnavným propagátorom Vysokých Tatier. V roku 1919 zorganizoval v Prahe Tatranskú výstavu, v zime 1920 dal podnet na organizovanie prvých zimných hier na Štrbskom Plese. So svojimi fotografiami Tatier sa zúčastnil na výstavách v Paríži, Lyone, Miláne, Antverpách či Bruseli. V roku 1920 vydal svoju prvú nečíslovanú sériu 300 pohľadníc Vysokých Tatier. V roku 1919 vydal prvú turistickú mapu Vysokých Tatier so slovenským názvoslovím. V rokoch 1919 až 1934 vydával sprievodcov po Vysokých Tatrách. Je autorom trojdielnej publikácie Slovensko v obrazoch, pričom prvý zväzok o Vysokých Tatrách ministerstvo školstva odporučilo ako učebnú pomôcku na školách. Bol tiež výrobcom suvenírov. Málo známe je jeho angažovanie sa v „Javorinskej otázke“, keď bránil Javorinu pred jej odstúpením Poľsku.
Výstavu o Aloisovi Chytilovi si budete môcť v múzeu, ktoré sa nachádza vo Vile Alica v Starom Smokovci pozrieť až do konca roka.

Rastislav OVŠONKA

Alois Chytil s manželkou Júliou. Snímka: archív Vlastivedného múzea v Olomouci