Gabriel Jamnický kandiduje na primátora Vysokých Tatier, chce ich spájať

Gabriel Jamnický sa bude v novembrových komunálnych voľbách uchádzať o post primátora mesta Vysoké Tatry. Kandiduje za KDH.

„Uchád­zam sa o dôveru Tatrancov, a to z viacerých dôvodov. Dôverne poznám naše mesto, žijem tu celý život, dlhé roky pracujem v oblasti cestovného ruchu. Ako poslanec mestského zastu­piteľstva mám skúsenosti z ko­munálnej politiky, takže viem, čo ľudí trápi, ako problémy riešiť. A napokon, pri mojom rozhodo­vaní zohrala dôležitú úlohu pod­pora od ľudí pri našich stretnu­tiach” uviedol Jamnický, ktorý do predvolebnej súťaže ide so sloganom: Gabo spája Tatry.

Jamnický ohlásil oficiálnu kan­didatúru na primátora mesta Vysoké Tatry symbolicky: prvého septembra a pri Sliezskom dome, na brehu Velického plesa. Informuje o tom na svojom face­bokovom profile: „Sliezsky dom má vzácnu históriu. Vysvätil ho svätý otec Ján Pavol II., navštevoval ho už ako študent. Dlhé desaťročia spája generá­cie ľudí, ktorí sem chodia ob­divovať krásu našich veľhôr. Je to aj miesto, kde sa začína výstup na Gerlach, najvyšší slovenský štít,“ doplnil kandidát na primátora. Zaujímavosťou je, že práve na Sliezskom dome Gabriel Jamnický ako poslanec mestského zastupiteľstva vyko­náva sobášne obrady a spája osudy ľudí.

„Vysoké Tatry boli kedysi pýchou Slovenska. Ich rozvoj naštartovali naši predkovia, z ktorých práce žijeme doposiaľ. Mesto Vysoké Tatry stratilo dy­namiku, chýba ucelená koncep­cia i systémové riešenia. Zmohli sme sa len na rekonštrukcie a modernizácie, bez ohľadu na originalitu, architektúru a prírodu, ktoré robia Tatry jed­inečnými. Bez ohľadu na pos­toj Tatrancov k týmto vážnym témam. Zabúdame na riešenie domácich problémov, ktoré sa priamo týkajú našich ľudí.

Parkoviská, služby pre seniorov, lepšia občianska vybavenosť, väčší priestor pre mladé rodiny, kultúrne vyžitie, užšie prepojenie jednotlivých mestských častí, ale aj citlivý rozvoj infraštruktúry vzhľadom na nápor cestovného ruchu a s ohľadom na životné prostredie… „Myslím si, že viac, ako škriepky a zbytočné spory, ktoré nikam nevedú, ľudí zaují­ma, čo v našom meste spraviť, aby sa tu dobre žilo,” vysvetlil Jamnický. Zároveň doplnil, že spomínané kľúčové témy vy­chádzajú priamo od ľudí.

Kto je Gabriel Jamnický?

  • Celý svoj život spojil s Tatrami, štvrtý rok je poslancom mestského zastupiteľstva. Tatry mu veľa vzali. V roku 1979 pri havárii vrtuľní­ka v Mlynickej doline prišiel o brata Bernarda, ktorý zachraňoval životy. Napriek tomu, na naše krásne Tatry nikdy nezanevrel. Od roku 1990 podniká v oblasti cestovného ruchu.
  • Vyštudoval Gymnázium v Kežmarku a v štúdiu na pokračoval v Bratislave na Fakulte telovýchovy a športu Univerzity Komenského.
  • Už ako študent strednej a vysokej školy brigádoval a od roku 1976 bol riadnym členom Dobrovoľnej horskej služby.
  • Po ukončení štúdia sa stal trénerom v lyžiarskych triedach na Gymná­ziu P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
  • V pozícii trénera či vedúceho výpravy sa zúčastnil štyroch paralympijských hier, zaslúžil sa o zisk prvých medailí najmä zrakovo znevýhodnených športovcov.

„Počas leta som prešiel každý kút nášho mesta, rozlohou druhého najväčšieho na Slov­ensku. Absolvoval som množst­vo stretnutí, debát. Aj preto, že som pripravil dotazníkový prie­skum a snažil som sa ho osobne doručiť do každej schránky. Podnetmi a pripomienkami naň písomne zareagovalo 367 Ta­trancov, čo je, myslím si, slušná vzorka na kompaktný volebný program. Jeho piliere detailne a postupne do volieb predstavím,” vysvetlil Jamnický.

„Táto kandidatúra nie je len o mne. Mám pri sebe tím kvalit­ných, šikovných aj mladých ľudí a ich ambíciou je Tatry spájať, posúvať dopredu, v prospech vš­etkých Tatrancov. Od roku 1990 podnikám v oblasti cestovného ruchu. Spojil som Tatry s Pien­inami a verím, že sa nám to po­darí aj u nás doma…“ (PR servis)