Historický kalendár – 38. týždeň

19. septembra zomrel redaktor, športovec, funkcionár, esperantista a lekár Ľudovít Ján Izák (9. 10. 1899 Budapešť – 19. 9. 1978 Martin). V rokoch 1910 až 1918 študoval na gymnáziu v Budapešti, v rokoch 1919 až 1925 na Lekárskej fakulte KU v Prahe. Titul MUDr. získal v roku 1926. V rokoch 1925 až 1936 bol lekárom sanatória Všeobecného penzijného ústavu v Novom Smokovci, v rokoch 1937 až 1970 bol primárom pľúcneho oddelenia nemocnice, okresným ftizeológom, okresným školským lekárom a závodným lekárom OÚNZ v Martine. Bol produktívnym redaktorom a publicistom. V roku 1931 založil a do roku 1938 redigoval časopis Vysoké Tatry. V rokoch 1932 až 1952 to bol časopis Krásy Slovenska. Stal sa priekopníkom slovenskej ftizeológie, organizátorom boja proti tuberkulóze v Turci, propagátorom esperanta na Slovensku a prekladateľom zo slovenského jazyka do esperanta. Prispieval do Národných novín, Slovenského denníka, Hlásnika a esperantských časopisov na celom svete. Izák sa stal aj funkcionárom Spolku slovenských akademikov Detvan v Prahe. Bol spoluzakladateľom a funkcionárom slovenského ľadového hokeja (v ŠK Vysoké Tatry) i Horskej záchrannej služby vo Vysokých Tatrách. Bol prvým brankárom hokejového tímu ŠK Vysoké Tatry.

20. septembra sa narodil historik Michal Schmauk (20. 9. 1753 Spišská Nová Ves – 21. 4. 1823 Spišská Sobota). Schmauk študoval v Spišskej Novej Vsi, Levoči a v Kremnici, filozofiu a teológiu v Budíne. Pracoval ako administrátor jezuitského kostola v Levoči. Bol kaplánom vo Vrbove a v Spišskom Podhradí. V roku 1788 bol administrátorom, neskôr farárom v Matejovciach a v roku 1809 v Spišskej Sobote. V nadväznosti na K. Wagnera a J. Bardošiho spracúval dokumenty o histórii Spiša. Pripravenú zbierku listín pre nedostatok predplatiteľov nevydal, vyšla posmrtne nákladom spišského biskupa J. Čásku. Obsahuje 332 listín z obdobia 1094 – 1595, ktoré dopĺňajú a sčasti opravujú práce Wagnera a Bárdošiho, tvoria významný prameň aj preto, že originály niektorých listín sa stratili alebo zničili.

23. septembra zomrel historik, verejný činiteľ, vojenský dôstojník Jakub Kray ml. (27. 11. 1686 Kežmarok – 23. 9. 1753 Kežmarok). Študoval vo svojom rodisku, potom sa dal do vojenských služieb. Bojoval v armáde generalissima habsburskej armády Eugena Savojského, bol aj v službách Márie Terézie. Po návrate do Kežmarku bol zvolený za senátora. Ako senátor v roku 1749 spísal na základe archívnych dokumentov podrobnú históriu slobodného kráľovského mesta Kežmarok od roku 1280. Nemecký rukopis je v lyceálnej knižnici dodnes nepreložený.

Pripravené v spolupráci s Podtatranskou knižnicou v Poprade.