Historický kalendár – 39. týždeň

25. septembra sa narodil organizátor turistiky a podnikateľ Adolf Gabriel (25. 9. 1853 Spišská Belá – február 1930 Spišská Belá?). Pochádzal zo statkárskej rodiny. Ľudovú školu ukončil v Spišskej Belej, strednú v Kežmarku. Hospodáril na rodinnom majetku a vlastnil výrobňu borovičky. Zaslúžil sa o vybudovanie tabakovej továrne a železničného spojenia. Od roku 1880 bol členom mestskej rady v Spišskej Belej. Venoval sa rozvoju turistických zariadení. V roku 1883 sa pričinil o založenie Tatranskej Kotliny ako aj spišskobelianskych mestských kúpeľov. Postaral sa o výstavbu komunikácií sprístupňujúcich jaskyňu a v nej elektrické osvetlenie, budovanie chodníkov na atraktívne miesta Belianskych Tatier a o vznik turistickej magistrály po ich hrebeni.

25. septembra zomrel kňaz Michal Noskovius (? – 25. 9. 1683 Kežmarok). Do Veľkej bol pozvaný v roku 1646. Hneď po svojom nástupe založil a viedol prvú evanjelickú cirkevnú matriku. V jej úvode sú vymenovaní všetci dovtedajší farári, diakoni a učitelia a mnohé príhody zo života obce. Počas jeho pôsobenia získala obec nový organ a druhý, tzv. obecný zvon. Vedenie matriky bolo prerušené v roku 1674. Noskovius bol posledným farárom vo Veľkej pred začiatkom protireformácie a zároveň seniorom Bratstva 24 spišských miest.

26. septembra sa narodil kňaz Samuel Augustíni ab Hortis (26. 9. 1678 Veľká Lomnica – 1756 Poprad). Po skončení štúdia prijal miesto pisára na poštovom úrade. Neskôr sa stal vojakom. Po skončení vojenskej služby samoštúdiom vyštudoval teológiu. Jeho prvou kňazskou stanicou bol Gerlachov, neskôr Poprad (1710), kde zotrval ako farár až do svojej smrti.

Pripravené v spolupráci s Podtatranskou knižnicou v Poprade.