Kežmarskí školáci budú mať „telesnú“ aj na ľade

Žiaci škôl v pôsobnosti mesta sa počas vyučovania dostanú na ľadovú  plochu od októbra. Ponuku na korčuľovanie môžu očakávať aj ďalšie školské subjekty.

Zimný štadión v Kežmarku. Ilustračná snímka: jat

Vedenie mesta má už podľa prednostu mestského úradu Karola Gurku vytvorený predbežný rozvrh, kto a v akom čase bude využívať ľadovú plochu na zrekonštruovanom zimnom štadióne na korčuľovanie či už záujmovo alebo výkonnostne.

Korčuľovať sa budú aj škôlkari

„Poobedňajšie hodiny sme vyhradili verejnosti, verejnému korčuľovaniu, krúžkom, Mestskému hokejovému klubu a dopoludňajšie hodiny sme ponúkli v prvom kroku našim školám, teda školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – trom základným a štyrom materským školám,“ vraví Karol Gurka. Všetky školy túto ponuku využili. Školy tak budú v rámci telesnej výchovy využívať ľadovú plochu v týždennom alebo inom cykle, aby sa naučili korčuľovať. Cieľom podľa Gurku je, aby sa športová úroveň v meste pozdvihla u žiakov a detí v posledných ročníkoch materských škôl.

Korčuľovanie čaká aj na predškolákov v materských školách. Ilustračná snímka: Andrea Jurčáková

Neobsadené okná v rozvrhu ďalej mesto ponúkne ostatným školským subjektom v Kežmarku vrátane súkromnej materskej školy na Kušnierskej ulici, Základnej školy s materskou školou sv. Kríža a stredných škôl v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Ponuku následne dostanú aj firmy a verejnoprávne inštitúcie, aby mohli svojim zamestnancom ponúknuť benefity v rámci relaxačných a ozdravných dní.

Plánujú aj športové triedy

Žiaci zo Základnej školy Grundschule a zo Základnej školy s materskou školou Nižná brána sa na ľad majú dostať od 1. októbra.  Korčuľovanie rodičov nebude stáť nič a pre žiakov vedenie škôl zakúpilo po 24 párov korčulí pre dievčatá aj chlapcov. „V našej škole máme 24 tried, dohodli sme sa, že každý utorok vezmeme dva bloky po 90 minút. Od 10.00 do 11.30 h sa budú striedať deti prvého stupňa a od 12.00 do 13.30 h deti druhého stupňa,“ povedal riaditeľ ZŠ Grundschule Miroslav Beňko. Každá trieda sa na ľad dostane raz za šesť týždňov. „Vychádzame aj z pedagogicko-organizačných pokynov, ktoré odporúčajú, aby deti mali viac pohybových aktivít, aby sa odtiahli od počítačov a tabletov,“ vraví M. Beňko.

„Ďalším cieľom je získať adeptov do športovej triedy, ktorú mienime otvoriť na ďalší školský rok.“

 

riaditeľ ZŠ s MŠ Nižná brána Dušan Tokarčík

Základná škola s materskou školou Nižná brána využije ľad v pondelok. „Bol by som rád, keby využili ľad všetky zložky – škôlka, prvý stupeň, druhý stupeň, aby deti ľad využívali. Ďalším cieľom je získať adeptov do športovej triedy, ktorú mienime otvoriť na ďalší školský rok,“ vraví riaditeľ Dušan Tokarčík. Základná škola Dr. Daniela Fischera využije korčuľovanie na skúšku od januára do marca. „Niektoré veci si otestujeme a od budúceho školského roka, keď už budeme vedieť, či začínajú hokejové triedy a kedy majú tréningový proces, bude sa to dať zakomponovať trochu inak,“ povedala riaditeľka Iveta Slovíková.

Verejné korčuľovanie aj pre najmenších

Podľa predbežného návrhu by sa verejnosť mohla korčuľovať v stredu, sobotu a nedeľu od 16.00 h do 17.30 h. Určitý čas na základe podnetu z diskusie vyčlenia aj pre menšie deti. „Podnet pani Levickej z dnešného zastupiteľstva dosť intenzívne zvažujem. Nenapadlo nás rozdeliť verejné korčuľovanie podľa veku, ale myslím si, že to bude možné,“ povedal Karol Gurka.

Jana TOMALOVÁ