KROJOVANÉ NEVESTY NÁŠHO REGIÓNU: Blažov zanikol, parta však prežila. Fotografov zaujali jej starobylé vzory

Z pôvodného Blažova ostala len časť podlahy miestnej „cerkvi“, zopár stromov na cintoríne a základy fary. Napriek tomu si pôvodní obyvatelia a ich potomkovia zachovali tradičný kroj aj partu.

Fotografia: LSZ Photography
Maľba na plátno: Sarah I. Avni
Maľba na tvár: Patrik Rago
Etnologický dohľad: Mária Zvalená
Modelka: Jasmína Alagičová

Parta očami etnografky Kataríny Chabrečekovej

Parta pochádza pôvodne zo zaniknutej obce Blažov, ktorá zanikla kvôli vojenskému obvodu Javorina. Obyvatelia boli vysťahovaní v roku 1952 do obcí Šarišské Michaľany, Žakovce, Sabinov, Huncovce, Sobrance, Snina a Spišské Podhradie.

Zvyšky podlahy blažovskej „cerkvi“. Ilustračná snímka: www.blazov.sk

„Partu v súčasnosti nosia už len v Žakovciach v okrese Kežmarok. Množstvo párt v tejto dedine sa odhaduje na približne 15 kusov. Mladé dievčatá ich majú v súkromnom vlastníctve a používajú ich len na obecné oslavy a na púť na pôvodné miesto obce Blažov v Levočských vrchoch v mesiaci august,“ vraví etnografka projektu Party v 21. storočí Katarína Chabrečeková.

Parta očami fotografa Ľubomíra Saba

Jasmínu Alagičovú fotili do tejto šarišskej party asi pred dvomi rokmi.

„Veľmi nás zaujali starobylé ornamenty z tejto už zaniknutej obce, určite sme chceli, aby náš facepainter Patrik zahrnul do maľby na tvár zvierací motív.“

 

fotograf Ľubomír Sabo

Fotenie bolo podľa Ľubomíra Saba pomerne rýchle. „S Jasmínou sa nám veľmi dobre spolupracuje, mali sme za sebou už niekoľko fotení, je veľká profesionálka. Veľmi nás zaujali starobylé ornamenty z tejto už zaniknutej obce, určite sme chceli, aby náš facepainter Patrik zahrnul do maľby na tvár zvierací motív. Bola to líška, veľmi pekná bola práve kombinácia zvieracieho motívu s geometriou a širokou škálou farieb,“ vraví fotograf Ľubomír Sabo. Geometria sa podľa jeho slov premietla aj do finálnej podoby obrazu, keď ju maliarka zapracovala aj do pozadia.

Blažov – vup – varkočova pantľa – PARTA – vinec – pantli kvetovane – Blažov

Príbeh tejto party

Partu na fotenie zapožičala Mária Kačmárová (rodená Zvalená)  z Letanoviec, jej predchádzajúci majitelia Jozef Koľ a Viera Koľová boli – ako mnoho Blažovčanov a ich potomkov – zo Žakoviec. „Asi pred piatimi rokmi som partu dostala do daru, vtedy som bola študentka etnológie. Môj ujo a teta mi darovali partu po ich ujčine, lebo vedeli, že sa o niečo také zaujímam a o partu sa budem vedieť postarať, tak mi ju dali aj s inými odevnými súčiastkami,“ vraví Mária Kačmárová.

Z Blažova sa zachovali historické fotografie. Vidíme aj dievčatá v partách na fare. Snímka: archív farského úradu v Žakovciach

Okrem toho, že zapožičala svoju partu na fotenie, autorom poslala aj jednotlivé fotografie ornamentov z košieľ a záster a facepainter z nich pripravil koláž. „Vybral zoomorfný ornament a inšpiroval sa len ornamentikou košieľ, kde je použitá krížiková výšivka. Na zásterách môžeme nájsť skôr geometrické ornamenty, špirály, hviezdice,“ povedala Mária Zvalená. Partu mala na rôznych vystúpeniach či na krojovanej svadbe svojej spolužiačky spolu s blažovským krojom.

Promócie, ako sa patrí na študentky etnológie. Snímka: Mária Kačmárová (vľavo)

S partou sa však spája ešte jedna netradičná spomienka. „Mala som ju v deň svojich promócií na Univerzite Konštantína Filozofa, hrdo som ju niesla aj s blažovským krojom a spomedzi davu to svietilo na niekoľko kilometrov,“ spomína si na záver svojho štúdia Mária Kačmárová.

Na názvy častí blažovskej party si zaspomínala Anna Uhlárová:

Predná čelenka zhotovená zo stužky a zamatu sa nazýva „vup“, lebo na ňu „vupali“ mašľu. Vo vrchnej časti je pletenec so stužkami – varkočova pantľa. Na pletenci je prichytený venček z drôtikov a kovových flitrov, ktorý si kupovali od drotárov alebo na trhoch a jarmokoch, ten v Blažove volali „vinec“.

Časti blažovskej party. Snímka: Mária Kačmárová

V zadnej časti sú hodvábne kvetované stuhy „pantli kvetovane“. V hornej časti  stúh vidíte fúkané sklenené farebné gorálky – „ozdobnu pancurke“. Tiež sú tak popripínané rôzne náboženské medailóniky a brošne „brošni“, ktoré si vlastníčky party doniesli z náboženských púti.

  • Projekt Party v 21. storočí dokumentuje tradičné party a vence na Slovensku.
  • Okrem dokumentačných fotografií poňali autori party aj umelecky.
  • Obrazy z limitovanej edície vznikli spojením fotografie a akrylovej maľby na plátno.
  • Tváre modeliek zdobia maľby s motívmi tradičných dedinských ornamentov.
  • Zatiaľ fotografi z LSZ Photography nafotili viac ako 40 párt a vencov v dokumentovaní stále pokračujú.

 

Jana Tomalová