Týždeň pod Tatrami pred 100 rokmi – 37. týždeň

* O kúpu Krompecherovho parku vo Veľkej sa prihlásila komanditná spoločnosť, ktorej predstaviteľmi sú občania Dr. Ján Erös, Elemír Köszeghi, Emil Toth, Alfréd Raab a disciplinárne vyšetrovaný vrchný stoličný sudca Ernest Winkler. Stanovená je cena 450-tisíc korún za celý areál.
* Kežmarskí zastupitelia prerokovávali pod vedením mešťanostu Dr. Otta Wrchovszkého ponuku asociácie celulóziek na kúpu tisíc kubíkov dreva. Zastupitelia sa oboznámili s plánom na vybudovanie elektrickej železnice z Kežmarku do Kežmarských Žľabov. Táto sa mala napájať na projektovanú trať z Tatranskej Lomnice do Tatranskej Kotliny. Schválili aj kúpu nových uniforiem pre mestskú políciu.
* Za účasti hlavného župného lekára Dr. Bertalana Rózsnayia a pracovníkov ministerstva zdravotníctva sa uskutočnila v strede septembra obhliadka základov
a projektov mestskej nemocnice v Kežmarku. Objekt by mal mať celkom sto lôžok a oddelenia interné, chirurgické, prenosných pohlavných chorôb, pôrodnícke.
* Mestské zastupiteľstvo v Poprade rokovalo ešte koncom augusta o obsadení elementárnej a meštianskej školy učiteľmi. Schválilo predaj cholerových barakov do Dolného Smokovca za 21-tisíc korún. Konštatovalo sa, že o kúpu Husz-parku sa nenašiel záujemca. Schválilo cenu pozemkov pod konzervárňou zosnulého Bártu.
* Dažde z konca augusta v oblasti Magury si vyžiadali tri ľudské životy. Veľké škody boli zaznamenané na cestách v správe župy i obcí. Pre zabezpečenie dopravy stanovila komisia vedená vicežupanom Dr. Neográdym harmonogram rýchlej obnovy.
* Železničný robotník Ján Durjak a Ján Fedor, obaja z Batizoviec, našli pušku, s ktorou však nevedeli zaobchádzať. Cestou domov stretli kostolníka Jána Rusnáka, na ktorého žartom pušku namierili. Pri manipulácii však vyšiel výstrel, ktorý zasiahol kostolníka tak nešťastne, že bol na mieste mŕtvy.

(arg)