Architekti navrhli v pivovare mestskú „akropolu“

Tomáš Bujna, Matúš Gibala, Marcel Šípka a Dušan Štefanič sú víťazmi urbanisticko – architektonickej súťaže Širšie centrum a Námestie sv. Egídia.

Štúdia centra mesta a Námestia sv. Egídia v Poprade. Snímka: archív autorov

Súťaž vyhlásilo mesto Poprad ešte v júli tohto roku. Zo súťaže bol vyradený jeden kolektív, ktorý nesplnil podmienky. Porota zložená zo zástupcov Slovenskej komory architektov, Českej komory architektov, Slovenskej technickej univerzity a zástupcov mesta Poprad nakoniec posudzovala štyri návrhy. „Návrhov a nápadov, ako vyriešiť námestie a širšie centrum, sme mali niekoľko. Okrem samotného námestia sme zahrnuli do návrhu aj rieku Poprad a chceli sme tiež prepojiť územie bývalého pivovaru s námestím. Na mieste pivovaru sme navrhli modernú akropolu mesta s novým magistrátom a novým administratívnym centrom. Pri posudzovaní lokalít sme zistili, že toto je to najlukratívnejšie miesto v Poprade. Je to miesto, kde je možné a kde sa aj oplatí ísť s vysokými budovami,“ priblížil výsledný návrh architekt Tomáš Bujna.

Viac priestoru pre peších a cyklistov

Výraznejšiu zmenu navrhujú autori víťazného návrhu v priestore medzi železničnou stanicou a námestím. „V miestach zvýšeného pohybu ľudí medzi stanicou a centrom navrhujeme posilniť pešie a cyklistické ťahy a zároveň sme navrhli sprístupniť rieku Poprad. Tu vznikali kolízne situácie s dopravou. Jediným riešením bolo eliminovať autá na Štefánikovej ulici od okružnej križovatky až po bývalú papiereň,“ uviedol Bujna. Hlavný ťah dopravy z tejto štvorprúdovej komunikácie by mal byť presunutý v budúcnosti na mestské okruhy. Zostane tu len jednosmerná komunikácia pre nevyhnutnú dopravu. Viac priestoru by tu mali mať chodci a cyklisti. Pozdĺž rieky by mala vzniknúť promenáda so sedením priamo na brehu rieky Poprad.

Štúdia centra mesta a Námestia sv. Egídia v Poprade. Snímka: archív autorov

Úpravy navrhujú aj pri zeleni na námestí

Zmenami by malo prejsť aj hlavné popradské námestie. V budúcnosti by sa malo vyčistiť od zelene, ktorá na námestie nepatrí, ako sú smreky či brezy a pribudnúť by tu mali najmä lipy. Zmiznúť by mali aj súčasné trávniky, ktoré ľudia vnímajú ako niečo, kde sa nesmie chodiť, a ktoré dnes tvoria skôr bariéry. Hoci sa môže zdať, že na námestí je opticky menej zelene, v podrobnejšom návrhu sa možno dočítať aj o tzv. suchých záhonoch priamo v centre.
Takýmto spôsobom by mali na námestí vzniknúť dve veľké zhromažďovacie plochy, a to pred evanjelickým kostolom a pred objektom bývalej reduty – smerom k Forumu. Samotná reduta, za posledné roky zdevastovaná a znehodnotená, by mala dostať novú podobu.

Štúdia centra mesta a Námestia sv. Egídia v Poprade. Snímka: archív autorov

Medzikostolie nemá byť amfiteátrom

Priestor medzikostolia by v budúcnosti nemal slúžiť ako priestor na kultúrne podujatia, keďže ide o silný peší ťah. Vodný prvok by mal tento priestor rozdeľovať na pokojnejšiu časť a komunikačnú časť. Na menšie kultúrne podujatia by mala slúžiť lokalita medzi redutou a bývalou školou. V závere východnej časti námestia by tiež mala vzniknúť nová dominanta. Z námestia by malo zmiznúť aj existujúce parkovisko. Autori víťazného návrhu tiež navrhli, kde by mohli vzniknúť v centre mesta nové stavby. Tie by mali byť všetky s podzemnými garážami a zelenými strechami. Architekti sa inšpirovali i minulosťou, keď ku významnejším objektom viedli „lepšie“ chodníky. Tie navrhujú aj teraz. Ich súčasťou majú byť aj odkazy na najvýznamnejšie historické medzníky Popradu.

Návrh nemá skončť v zásuvke

Podľa Tomáša Bujnu ukončenie a vyhlásenie výsledkov architektonickej súťaže neznamená, že už budúci rok sa začne stavať. Súťaž mala len ukázať smer, ktorým chce mesto ísť do budúcnosti a ako by mala vyzerať centrálna mestská zóna. Autori pracovali aj s pozemkami a objektami, ktoré nepatria samospráve – príkladom je bývalý pivovar či reduta. „Ak by sme sa venovali len plochám, ktoré patria mestu, tak nejaký veľký a odvážny návrh neurobíme. Snažili sme sa pozerať na celú lokalitu s nadhľadom a víziou. Chceli sme mestu ukázať, čo by sa dalo s týmto priestorom robiť,“ uviedol Bujna. Autori víťazného návrhu veria, že aj vďaka ich vízii sa Poprad stane moderným európskym miestom pre život.

Rastislav OVŠONKA

Štúdia centra mesta a Námestia sv. Egídia v Poprade. Snímka: archív autorov