Kraj otvorí dvere úradov a inštitúcií

Budúci utorok 23. októbra sa od 10.00 do 17.00 h otvoria pre verejnosť všetky dvere Úradu Prešovského samosprávneho kraja. Regionálna samospráva pripravila na tento deň komentované prehliadky úradu, predstavenie činnosti jednotlivých odborov a ich najvýznamnejších aktivít. Na jednotlivých poschodiach si tak návštevníci budú môcť vymodelovať kraj 3D technológiami, zoznámiť sa s podobou nového územného plánu či konzultovať možnosť získania eurofondov priamo s pracovníkmi regionálnych kontaktných bodov.
Už tradične vstupné zdarma chystajú múzeá a galérie, bezplatné zápisy a odpustenie sankčných pokút ponúknu regionálne knižnice. Novinkou Dňa Prešovského samosprávneho kraja budú podujatia župných stredných škôl, ktoré chystajú okrem mnohých aktivít stretnutia s významnými osobnosťami regiónu, besedy s krajskými poslancami, otvorené hodiny občianskej náuky so zameraním na predstavenie kompetencií vyšších územných celkov, ale aj na zaujímavosti regiónu. Pripravené budú výstavy, tvorivé dielne či ochutnávky regionálnych jedál. Svoje dvere otvoria pre verejnosť aj zariadenia sociálnych služieb, ktoré okrem prehliadky priestorov, predstavia svoje ergodielne, pracovné terapie a výrobky svojich klientov. Návštevníci si budú môcť vo vybraných zariadeniach vyskúšať napríklad tkanie kobercov na krosnách, prácu s hlinou, pletenie košíkov, výrobu mydiel či maľovanie na hodváb. Súčasťou aktivít budú aj vystúpenia samotných prijímateľov sociálnych služieb.

(red)