Na opravu cesty do Tatier sa stále čaká

V závere septembra začala Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja s rekonštrukciou 751-metrového úseku cesty Poprad – Starý Smokovec (II/534) v intraviláne mesta Poprad, od viaduktu smerom k diaľnici.

Ilustračná snímka: archív PN

Začiatkom novembra by mal byť celý úsek hotový a prejazdný bez obmedzení. Aj keď si viacerí vodiči myslia, že je to začiatok rozsiahlej rekonštrukcie cesty z Popradu do Starého Smokovca za viac ako štyri milióny eur, táto investícia sa ešte ani nezačala.

Stavba mešká pre verejné obstarávanie

„Projekt ako celok sa začal oficiálne realizovať už v marci roku 2016 verejným obstarávaním na projektovú dokumentáciu. Zmluvný termín ukončenia projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku je zatiaľ naplánovaný na jún 2019, ale pravdepodobne budeme musieť požiadať o jeho predĺženie, a to najmä z dôvodu časovo a procesne náročného verejného obstarávania,“ informovala hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja Dáša Jeleňová. Výhrady k prácam počas letnej sezóny mala polícia. „Okresný dopravný inšpektorát PZ v Poprade, odporúča termínovať práce po 15. septembri,“ doplnila Jeleňová.
Projekt Modernizácia cesty II/534 Poprad – Starý Smokovec bude stáť vyše 4,08 milióna eur. Peniaze na opravu získal kraj z Integrovaného regionálneho operačného programu, ktorý zafinancuje 95 percent nákladov, zvyšok doplatí samospráva. Celková dĺžka opravovaného úseku je 5,243 kilometra. Súčasťou prác bude výmena horných asfaltových vrstiev, ošetrenie priečnych mrazových trhlín a zabudovanie plošných výstužných prvkov na zvýšenie únosnosti a životnosti vozovky. Zmení sa aj križovatka ciest II/534 a III/3081 pri motoreste Rajmund, opravia sa priekopy, uličné vpuste, doplnia sa zvodidlá a vodorovné a zvislé dopravné značenie.

Opravovať sa budú aj ďalšie úseky

Okrem tejto veľkej investície plánuje Prešovský samosprávny kraj pokračovať v bežných opravách havarijných úsekov ciest. V okrese Poprad sa majú rekonštruovať úseky Poprad – Spišské Bystré, Veľká Lomnica – Stará Lesná a úsek od križovatky s cestou I/18 do Gánoviec. V budúcom roku plánuje PSK investovať do opravy cesty II/537 od Štrbského Plesa cez Vyšné Hágy až po Tatranskú Kotlinu.

Rastislav OVŠONKA