Odhŕňaním snehu si môžete v Kežmarku prilepšiť

Starostlivosť o zeleň či odhŕňanie snehu môže niektorým Kežmarčanom priniesť peniaze navyše. Nemusíte pritom robiť nič navyše oproti niekdajším povinnostiam.

Snímka: jat

V ostatných dňoch sa na domoch a bytovkách niektorých ulíc v Kežmarku objavila výzva mesta na zistenie záujmu občanov aktívne sa zapojiť do zimnej a letnej údržby. Ešte minulý rok ste museli pred vašimi domami a prevádzkami zabezpečovať údržbu, v súčasnosti majú už „čierneho Petra“  samosprávy. Dôvodom je novela cestného zákona, ktorá vstúpila do platnosti v máji tohto roku. Samosprávy musia po novom údržbu zabezpečovať aj na chodníkoch a cestách na verejnom priestranstve pred súkromnými domami a prevádzkami, o ktoré sa do mája starali vlastníci priľahlých nehnuteľností. Mestá a obce hľadajú spôsob, ako si s nárastom povinností poradiť. Kežmarská radnica preto vyzýva občanov, aby sa zapojili do verejnej platenej služby.

Spravujú o 80 percent viac chodníkov

Kežmarok momentálne spravuje okolo 40 kilometrov chodníkov, čo je nárast o 80 percent oproti stavu spred mája. Mesto je zodpovedné za schodnosť a zjazdnosť miestnych komunikácií. V rámci zimnej údržby sa vytvára organizačný a kapacitný problém, keďže je nutné promptne odhrnúť sneh a miestne komunikácie upraviť proti pošmyknutiu sa. S vlastnými kapacitami by to však nebolo jednoduché. „Zaoberali sme sa aj touto alternatívou a zistili sme, že v rámci efektívneho a hospodárneho narábania s verejnými financiami by to bolo možné zabezpečiť aj prostredníctvom trvalých pracovných pomerov. Avšak osôb vyčlenených na čistenie týchto úsekov by muselo byť nepomerne menej, a preto by aj čistenie trvalo omnoho dlhšie,“ uviedol prednosta Mestského úradu v Kežmarku Karol Gurka.

Mzda je zatiaľ nejasná

Ako jedno z riešení vidí mesto zapojenie občanov do tzv. verejnej služby. Na základe auditu vyšpecifikovali tie chodníky, ktorých čistenie v žiadnom prípade nedokáže zabezpečiť strojovo. V prípade Kežmarku ide o približne sedem kilometrov chodníkov. „Boli by sme veľmi radi, ak by sa vybraní občania – samozrejme, dobrovoľne – podujali o tieto úseky starať. Výhodu vidíme v tom, že podľa potreby niekoľko desiatok obyvateľov tieto časti upraví, a samozrejme, rátame s tým, že za túto prácu budú aj občania odmenení,“ vysvetľuje Karol Gurka. Občania budú pracovať na základe dohody o pracovnej činnosti a dostanú aj  materiálno-technické zabezpečenie. Výzva od mesta im príde prostredníctvom sms správy alebo telefonátom a s každou výzvou bude priznaný aj normo výkon v závislosti od zvereného úseku. Následnou kontrolou mesto zistí, či bol záväzok splnený. Za to, čo robili občania aj pred rokom, si teraz môžu zarobiť peniaze. Výšku ponúkanej mzdy ešte radnica zvažuje, podľa prednostu však nepôjde o vysokú sumu.

Hláste sa do piatku

Záujemcovia sa môžu hlásiť do 19. októbra na mestskom úrade alebo na t. č. 052/466 01 11 alebo mailom na prednosta@kezmarok.sk. Mesto hľadá občanov na údržbu ulíc Bardejovská, Garbiarska, Generála Štefánika, Huncovská, Južná, M. Kuzmányho, Kostolné námestie, Košická, Lanškrounská, Levočská, M. Lányiho, Možiarska, Nad traťou, Nižná brána, Obrancov mieru, Petržalská, Pod lesom, Severná, Toporcerova, Tvarožnianska, Weilburská a Záhradná.

Jana TOMALOVÁ