Po 60 rokoch budú mať vo Vrbove telocvičňu

Cvičeniu v provizórnych priestoroch v novembri odzvoní. Telocvičňu obec postavila za 456-tisíc eur.

Nová telocvičňa vo Vrbove. Snímka: Obec Vrbov

O zámere telocvične v obci sme vás informovali aj vo februári tohto roku v pravidelnej rubrike Na slovíčko so starostom. V tom čase sa obec plánovala zapojiť do výzvy ministerstva školstva na výstavbu telocvične už po druhýkrát. Keďže opäť neuspela, padlo rozhodnutie zafinancovať projekt z vlastných peňazí.

Pre žiakov aj obyvateľov

Po 60 rokoch sa tak Základná škola Vrbov dočká telocvične. V prvom rade bude slúžiť školákom, ale aj všetkým občanom obce na športové či kultúrne účely. „Obec si na investíciu vzala úver 450-tisíc eur s výhodným úrokom pod jedno percento. Celkové náklady na stavbu dosiahli 456-tisíc eur, rozdiel vykryla obec z vlastného rozpočtu, rovnako aj projektovú dokumentáciu,“ vraví starostka Vrbova Tatiana Faltinová. Značnú časť nákladov si v močaristej pôde vyžiadalo navŕtanie 33 pilótov do hĺbky 6,5 metra. Telocvičňu začali stavať v máji tohto roku, slúžiť začne na budúci mesiac. Školu navštevuje 226 žiakov, telocvičňa je dimenzovaná na 300 žiakov. Hracia plocha v novej telocvični má rozmery 21 krát 24 metrov. „Vojde sa tam celé volejbalové ihrisko a zmenšené basketbalové ihrisko, výška je sedem metrov. Budú tam aj sociálne zariadenia – sprchy, wc, šatňa je rozdelená na chlapčenskú a dievčenskú, máme aj rozhodcovskú šatňu a sociálne zariadenie pre rozhodcu. Je tam vlastná kotolňa aj sklad,“ vraví Faltinová.

Vrbov sa po 60 rokoch dočká telocvične. Snímka: obec Vrbov

Chýba priestorová orientácia

Kedysi žiaci cvičili na školských chodbách, v súčasnosti majú hodiny telesnej výchovy aj v malej provizórnej telocvični vytvorenej z dvoch tried. „Podlahy nie sú vhodné na športovanie a ani výška stropov nekorešponduje s tým, aby sme mohli hrať volejbal, basketbal, bedminton a ďalšie športové hry. Momentálne sa na našej škole tieto športy nevyučujú, čo je veľká škoda, lebo na stredných školách hrávajú dievčatá najmä volejbal,“ vraví učiteľka telesnej výchovy Jana Mlynarčíková. Nevýhodu majú vrbovskí žiaci aj na súťažiach. Medzi dievčatami je obľúbená vybíjaná aj florbal, veľkosť ani výška provizórnej telocvične však nie je dostatočná. Na súťaži dievčatá nevedia odhadnúť, ako silno majú hodiť loptu, chýba im priestorová orientácia.

  • Hracia plocha má rozmery 21 x 24 metrov
  • Vojde sa do nej celé volejbalové ihrisko a zmenšené basketbalové ihrisko
  • Výška je sedem metrov
  • Žiaci sa môžu tešiť na gymnastiku, florbal, volejbal, basketbal či bedminton

Telocvikári musia improvizovať

Obmedzené podmienky sú aj pri väčšine ďalších športov či pri povinnom testovaní prvákov. Učitelia sa snažia prispôsobiť obmedzeným podmienkam v škole, od novembra však budú mať podmienky ako na väčšine škôl. „To, že nám stavajú telocvičňu, je pre každého telocvikára len veľké plus. Môže sa konečne realizovať vo svojich aktivitách určených deťom. Podľa môjho názoru by mala byť telocvičňa v škole samozrejmosťou. Šport je rovnako dôležitý ako matematika alebo iné predmety,“ hovorí Jana Mlynarčíková. Žiakov v nových priestoroch čakajú gymnastika, florbal, volejbal, basketbal či bedminton. S vhodnými podmienkami a pomôckami sa podľa Jany Mlynarčíkovej skvalitnia nielen krúžky, ale aj príprava na súťaže, telesnú a športovú výchovu na stredné školy.

Jana TOMALOVÁ