Problémom výstavby cyklochodníkov je ich príprava, nie peniaze

Slovensko-poľské hospodárske fórum sa v stredu venovalo aj cyklotrasám pod Tatrami.

Myšlienka kompletného strategického projektu Euroregiónu Tatry pod názvom Historicko-kultúrno-prírodná Cesta okolo Tatier s dĺžkou viac ako 250 kilometrov cyklotrás vznikla už v roku 2004, doteraz však stále nie je realitou. Na poľskej strane je projekt z väčšej časti hotový. U nás máme vybudované približne rovnakú dĺžku cyklotrás, ale stále je to len asi tretina celkovej dĺžky plánovaných cyklochodníkov.

Peniaze nie sú až taký problém

Konečný termín ukončenia celého projektu sa podľa primátora Spišskej Belej Štefana Bieľaka nedá ani len odhadnúť. „Poliaci v tom majú jasno, na Slovensku sa to nedá odhadnúť. Nám treba vybudovať asi dve tretiny trás. Na jednej strane je to otázka financií, ale viac sa obávam, že my to nedokážeme pripraviť majetkoprávne a administratívne. Tam momentálne horíme. Je málo prípadov, aj teraz, keď sme zbierali podklady pre tretiu etapu a spájali sme partnerov, tak mnohí mali chuť sa zapojiť do tejto etapy, ale keď sme povedali termín, dokedy treba predložiť potrebné doklady, vrátane stavebných povolení a majetkoprávneho vysporiadania, tak polovica záujemcov z toho vypadla, lebo to nie sú schopní predložiť,“ uviedol Bieľak.

Výstavba trvá len pár mesiacov

Práve administratívna príprava projektov a majetkové záležitosti budú podľa primátora Spišskej Belej aj do budúcnosti najväčšou brzdou pri čerpaní prostriedkov na projekty. Podľa neho môže nastať situácia, že Slovensko nebude schopné minúť ani tie prostriedky, ktoré bude mať k dispozícii. Samotná príprava takýchto projektov, vrátane majetkoprávneho vysporiadania, môže trvať aj šesť-sedem rokov. Výstavba cyklochodníkov, ktorá je už len zavŕšením projektu, trvá pritom niekedy len pár mesiacov.
Na XVII. slovensko-poľskom hospodárskom fóre v Poprade sa debatovalo aj o otvorení ďalšieho cestného priechodu na slovensko-poľskej hranici pre nákladnú dopravu.

(rov)