Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 40. týždeň

» Na talianskom fronte zahynul hrdinskou smrťou – ako bolo zvykom písať – občan Spišskej Belej Dr. Friedrich Hermell. Pre rodinu táto strata bola o to bolestnejšia, že na bojiskách I. svetovej vojny už predtým zahynuli jeho dvaja bratia.
» Svet zachvátila pandémia španielskej chrípky. Mestský fyzikus kežmarský Dr. Armin Klein prostredníctvom regionálnych novín Karpathen Post informoval o príznakoch a priebehu tejto choroby, na ktorú zomrelo v rokoch 1918 – 1920 viac ako 20 miliónov ľudí.
» Od októbra začal platiť zimný cestovný poriadok, podľa ktorého napr. vlak z Popradu do Tatranskej Lomnice odchádzal ráno o 7,01 h a vracal sa večer, ďalšie spoje mohli byť pridané podľa potreby a objednávky. Na elektrickej železnici boli z Popradu do Tatier vypravované denne štyri spoje, medzi Smokovcom a Tatranskou Lomnicou päť spojov a na Štrbské Pleso bola premávka zastavená.
» Košická obchodná a priemyselná komora uskutočnila v zmysle ministerskej vyhlášky kontrolu hlásení o skladoch spotrebného materiálu a oblečenia. V Kežmarku, Levoči, Gelnici a Spišskej Novej Vsi sa tak stalo prostredníctvom obchodného grémia, v Poprade prostredníctvom úradu mešťanostu. Táto previerka mala zabezpečiť dostatok materiálu v nadchádzajúcej zime.
» Divadelný výbor Severouhorského divadelného okresu rozhodol, že sa divadelná sezóna začne pre spoločnosť od 8. októbra v Poprade. Principál Heltai už od 1. septembra tvoril súbor v Kežmarku, talenty hľadal aj v Liptovskom Mikuláši.
» Začiatkom októbra už snežilo od nadmorskej výšky 1000 m, trvalejšia snehová pokrývka vo výške až pol metra bola zaznamenaná od 1800 m.
» Medzi kežmarskými autoritami sa začala diskusia o profilovaní mesta v cestovnom ruchu. Prevládol názor, že by sa Kežmarok mal stať centrom umeleckého cestovného ruchu, no nikto presnejšie nedefinoval, prečo by sa tak malo stať. Čas ukázal, že sa táto vízia v nasledujúcich rokoch naplnila iba minimálne…

(arg)