Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 41. týždeň

* Prichádzali prvé správy o obetiach španielskej chrípky. V Kežmarku zomrelo v poslednom septembrovom týždni a na začiatku októbra 12 ľudí, v Poprade 10, v Spišskej Belej 9, v Ľubici 6 ľudí, vo Veľkej Lomnici 13-ročný chlapec. Lekári upriamili pozornosť najmä na zistenie stavu v školách a na prevenciu, pričom z moci úradnej vyhlasovali karanténu, výstrahy pred zhromažďovaním ľudí i chrípkové prázdniny.
* Úrady už vopred ohlásili na 15. októbra vojenskú raziu na dezertérov, utečencov a iné osoby, ktoré sa vyhýbajú výkonu vojenskej služby. Práve takéto javy už v záverečných fázach vojny naberali masový charakter.
* Zamagurský zmierovací sudca v Spišskej Starej Vsi mal začiatkom októbra veľa roboty. Úrady totiž medzi mlynármi odhalili veľké rozdiely medzi ohláseným a skutočným množstvom zomletého obilia. A tak padali pokuty od 50 až do 800 korún pre mlynárov prakticky všetkých zamagurských obcí od Vyšných Lápš až po Reľov.
* Začiatkom októbra obnovilo svoju činnosť kasíno v Poprade. (Pozn.: Kasíno ako inštitúcia nemalo nič spoločné s hazardnými hrami, malo charakter hospodárskeho klubu.) Hneď po ohlásení obnovenia činnosti sa k nemu hlásilo 120 členov z radov podnikateľov a verejných činiteľov.
* Po ukončení jesenných poľnohospodárskych prác sa na výzvu ministra pôdohospodárstva uskutočnila evidencia ruských vojnových zajatcov, ktorí pracovali u gazdov. Na základe vývoja medzinárodnej situácie sa chystal návrat týchto zajatcov do Ruska.
* Do štátnych dodávok bolo pre slobodné kráľovské mesto Kežmarok predpísaných 2800 q zemiakov, čo nariadením pripomenul gazdom mešťanosta Wrchovszky a rozhodol, že sa súpis dodávok uskutoční 17. októbra.

(arg)