V Ľubici prešli rekonštrukciou cesty, chodníky, verejné osvetlenie či hasičská zbrojnica

Počas letných mesiacov sme v obci na dvoch uliciach vybudovali nové cesty s chodníkmi. Práce boli financované z rozpočtu obce vo výške 360-tisíc eur.

Obec Ľubica. Snímka: archív obce Ľubica

Z vlastných zdrojov sme zrekonštruovali i cestu, chodníky, odstavné plochy, schody vedúce do kostola a verejné osvetlenie na Povstaleckej ulici – kostolnom námestí vo výške 270-tisíc eur. Opravené sú aj ďalšie ulice. S pomocou dotácie 30-tisíc eur sme realizovali rekonštrukciu vnútorných priestorov hasičskej zbrojnice. Oporný múr a zábradlie potoka Ľubička sme opravovali s využitím dotácie 100-tisíc eur. Vo fitness centre sme zrekonštruovali sprchy a budovu odkanalizovali. V lete sme revitalizovali aj vnútorné priestory zdravotného strediska. Obnovou prešla i časť oplotenia cintorína. Okrem toho sme sa venovali dodávke vody občanom ulice Pod lesom. V škole bol v lete zrekonštruovaný bazén aj s technológiou a schody pred vstupmi do budov. K jednému vchodu pribudla bezbariérová rampa pre vozičkárov.

Vyvrcholením kultúrneho leta sú už tradične dni obce. Tohto roku sa konali 12. augusta. V súčasnosti pripravujeme stretnutie jubilantov so starostom obce. Ľubica žije aj športovými aktivitami, kde majú dobré výsledky naši futbalisti a hasiči. V piatok 28. septembra sa uskutočnil už 22. ročník behu Ľubicou, kde si v siedmich kategóriách zmerali sily žiaci nielen ľubickej základnej školy, ale aj okolitých základných a stredných škôl.

Ján KAPOLKA
starosta obce Ľubica