V Tatranskej Lomnici chce TMR ďalšiu lanovku a zjazdovku

Nové investície boli posudzované a odporúčané už pred desiatimi rokmi.

TMR plánuje v Tatranskej Lomnic novú zjazdovku a lanovku. Ilustračná snímka: rov

Spoločnosť Tatry Mountain Resorts plánuje vybudovať v Tatranskej Lomnici novú kabínovú lanovku, zjazdovku, ale i objekt služieb. Na ministerstvo životného prostredia predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie zámer s názvom Lyžiarske stredisko Vysoké Tatry – Tatranská Lomnica Zjazdová trať Lomnica a lanová dráha Grand – Štart s objektom služieb.

Ide o úpravu projektu spred desiatich rokov

Podobný zámer predložila firma už pred viac ako desiatimi rokmi. V tomto prípade ide o zmeny v pôvodnom projekte lanovky a zjazdovky Lomnica. Nové nástupné centrum do strediska chce firma vybudovať medzi Grandhotelom Praha a Expozíciou Tatranskej prírody. Súčasťou zmeny je aj posun vrcholovej stanice lanovej dráhy. S tým súvisí i posun koridoru, technológia lanovky, úprava šírky zjazdovej trate a ináč je riešený aj objekt služieb. Pôvodný zámer spoločnosti pod názvom Lyžiarske centrum TLD – Tatranská Lomnica ešte z roku 2007 pritom bol odporúčaný na realizáciu. Odporúčané činnosti sa následne začali v stredisku budovať.
Pôvodne chcela spoločnosť budovať osemmiestnu kabínkovú lanovku, po novom to má byť šesťmiestna sedačková lanová dráha LD Grand – Štart s bublinou, s odpojiteľným systémom, s garážovaním vozňov pri údolnej stanici. Ide o rovnaký typ lanovky, aký sa už v stredisku používa v úseku Tatranská Lomnica – medzistanica Štart. Vrcholová stanica lanovky sa má posunúť asi o 40 metrov vyššie. Údolná stanica novej lanovky má stáť neďaleko objektu údolnej stanice bývalej visutej lanovky.

Zmena projektu zasiahne chránené územia

Navrhovaná lanovka a zjazdová trať zasahujú do časti Národnej prírodnej rezervácie Skalnatá dolina, pričom táto zmena bude zasahovať aj do územia európskeho významu Tatry. Podľa Katalógu biotopov Slovenska navrhované aktivity zasahujú do biotopov európskeho významu smrekových lesov čučoriedkových, podmáčaných smrekových lesov, horských jelšových lužných lesov, rašeliniskových smrekových lesov a biotopov národného významu jedľových a jedľovo-smrekových lesov.
Úpravy parametrov zjazdových tratí či zmena technológie osobných horských dopravných zariadení, ale aj doplnenie podmienok rekreácie v stredisku vyplynuli podľa predkladateľa zámeru zo skúseností s prevádzkou strediska Tatranská Lomnica.

Rastislav OVŠONKA