Chcú nájsť top Popradčana

Podtatranská knižnica v Poprade hľadá osobnosti Popradu 19. a 20. storočia.

Námestie sv. Egídia v Poprade. Ilustračná snímka: archív PN

Podujatím „Osobnosti Popradu 19. a 20. storočia“ si chcú organizátori pripomenúť nadchádzajúce 130. výročie úmrtia Dávida Husza, bývalého starostu Popradu. Dávid Husz zomrel 21. januára 1889 a rovnako 21. januára sa po 130 rokoch uskutoční kolokvium, na ktorom by mali odborníci zhodnotiť osobnosť tohto významného občana mesta. „Tu by sa mali odborníci z oblasti histórie mesta zhodnúť na menách sto ľudí, ktoré predložíme širokej verejnosti vo forme ankety, aby občania rozhodli o tom, koho za najväčšie osobnosti považujú,“ informovala vedúca Úseku knižničných a informačných služieb Podtatranskej knižnice v Poprade Monika Naštická. Výsledok ankety oznámia organizátori v máji 2019, kedy chcú predstaviť aj publikáciu obsahujúcu profily stovky nominovaných, s akcentom na víťazov.
S prípravou celého podujatia začali organizátori ešte v júli tohto roku. V súčasnosti sa robia prípravy k celému projektu, ktorého autorom je okrem Moniky Naštickej aj publicista Mikuláš Argalács. Organizátori očakávajú, že do tejto aktivity sa zapoja aj základné a stredné školy v meste, pre ktoré pripravujú osobitný program v podobe zážitkovej súťaže. Prvým spolupracujúcim subjektom pri príprave projektu je Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Poprad.

(rov)