Historický kalendár – 45. týždeň

* 10. novembra sa narodil lekár Mikuláš Podhájecký (10. 11. 1943 Námestovo – 5. 6. 1997 Poprad). Maturoval na SVŠ v Košiciach v roku 1961. V roku 1971 ukončil Lekársku fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, odbor všeobecné lekárstvo. Ako starší sekundárny lekár pracoval v OLÚTaRCH vo Vyšných Hágoch. Od 1. mája 1986 sa stal vedúcim lekárom Oddelenia klinickej onkológie v Nemocnici s poliklinikou v Poprade. Vedúcim lekárom klinickej onkológie sa stal 1. septembra 1993. Od 9. júla 1996 bol riaditeľom Nemocnice s poliklinikou v Poprade.

* 10. novembra zomrel kultúrno-osvetový pracovník a prekladateľ Andrej Vajda (22. 11. 1904 Tótkomlós, Maďarsko – 10. 11. 1963 Vyšné Hágy, pochovaný v Novom Smokovci). Vyučil sa za krajčíra v Tótkomlósi a stal sa absolventom kurzu zborového spevu a hudby. Pred hrozbou uväznenia za kultúrno-spoločenskú aktivitu v horthyovskom Maďarsku emigroval do Československa. Od roku 1934 sa začal liečiť na tuberkulózne ochorenie v Novom Smokovci. Od roku 1945 bol kultúrnym referentom Československých štátnych kúpeľov v Novom Smokovci. Vajda bol aj režisérom a hercom slovenského ochotníckeho divadla, zakladateľom a dirigentom tamburášskeho súboru a speváckeho krúžku, komponista, fotograf, aktivista Krajanského robotníckeho spolku v Tótkomlósi. Po roku 1945 sa zaslúžil o rozvoj kultúrneho života v Novom Smokovci i v celom regióne Vysokých Tatier. Bol dirigentom Tatranského spevokolu.

Pripravené v spolupráci s Podtatranskou knižnicou v Poprade.