Historický kalendár – 46. týždeň

13. novembra zomrel právnik a archivár Jozef Szontagh (9. 1. 1914 Revúca – 13. 11. 1983 Kežmarok). Vysokoškolské vzdelanie získal v roku 1937 na Univerzite Komenského v Bratislave. Keď sa začiatkom roku 1958 uvoľnilo miesto vedúceho rodiaceho sa Okresného archívu v Kežmarku, prevzal ho a odvtedy zostal archívnictvu verný až do odchodu do dôchodku koncom roku 1978. V roku 1960 došlo k reorganizácii verejnej správy. Okres Kežmarok zanikol a splynul s okresom Poprad, Spišská Stará Ves a Stará Ľubovňa do nového okresu Poprad. Bolo treba zlúčiť všetky doterajšie archívy do jedného. Okrem odbornej archívnej práce sa Szontagh zapájal aj do regionálnej histórie, publikoval celý rad článkov.

17. novembra zomrel zoológ, fotograf, lesný inžinier a horolezec Milíč Blahout (20. 5. 1930 Mladá Boleslav, Česko – 17. 11. 1978 Bielovodská dolina, Vysoké Tatry). Študoval na Vyššej lesníckej škole v Trutnove a po vysokoškolskom štúdiu v Košiciach a v Prahe získal na pražskej Lesníckej fakulte titul lesného inžiniera. Prvé kontakty s Vysokými Tatrami začali v roku 1947, keď brigádnicky vynášal na Téryho chatu a venoval sa spolu s manželkou horolezectvu. Od roku 1956 začal pracovať ako zoológ Výskumnej stanice TANAP-u na Podbanskom, neskôr v Tatranskej Lomnici. Venoval sa výskumu dvoch významných glaciálnych vysokohorských druhov cicavcov – kamzíka a svišťa. Zanietene pracoval ako dobrovoľný člen horskej služby, podpredseda lavínového družstva SR. V roku 1968 sa stal horským vodcom I. triedy. Najvýznamnejším prínosom jeho práce bolo spracovanie endemického poddruhu tatranského kamzíka. Nový poddruh – kamzík vrchovský tatranský – bol schválený na II. Medzinárodnom teriologickom zjazde v Brne v roku 1971. Zahynul počas pravidelného spočítania kamzíkov pod Šalviovým prameňom.

19. novembra zomrel športovec, vysokohorský nosič a chatár Břetislav Cagašík (16. 9. 1921 Nahošovice, Česko – 19. 11. 1948 Svit, pochovaný vo Veľkej). Cagašík patril k najlepším horolezcom 40. rokov minulého storočia. Vo Vysokých Tatrách urobil viacero prvovýstupov. V septembri 1943 vyliezol ťažkú cestu (VI) stredom Žltej steny v Malej Studenej doline. Patrí mu aj prvovýstup SV stenou Prostredného hrotu (1946), významný bol jeho pokus o prvovýstup v západnej stene Lomnického štítu – v Hokejke priamo do Kríža. Okrem toho bol vynikajúci lyžiar, bežec a zjazdár. Po ťažkom úraze na motocykli sa začal venovať športovému lietaniu. Zúčastňoval sa aj záchranných akcií a chatárčil na Bilíkovej chate. Zahynul ako inštruktor Slovenského aeroklubu pri havárii lietadla, ktoré pilotoval jeho žiak.

19. novembra sa narodil pedagóg Gejza Emerici (19. 11. 1838 Ľubica – 5. 11. 1887 Spišská Nová Ves). Študoval na gymnáziu v Kežmarku, následne na univerzite v Jene a v Göttingene. V roku 1862 získal titul PhDr., kedy sa stal aj profesorom, v roku 1869 riaditeľom gymnázia v Nyíregyháze a v roku 1871 bol riaditeľom učiteľského ústavu v Spišskej Novej Vsi. Stal sa významným organizátorom spolkového života a sociálnej starostlivosti, funkcionárom Spišského učiteľského spolku a Karpatského spolku. Bol iniciátorom založenia útulku pre chudobné deti v Spišskej Novej Vsi a bol aj jeho prvým predsedom.

Pripravené v spolupráci s Podtatranskou knižnicou v Poprade.