Ľubovnianska knižnica oslavuje

Knižnica s regionálnou pôsobnosťou funguje už 50 rokov.

V auguste roku 1968 sa z mestskej knižnice stala Okresná knižnica v Starej Ľubovni. „Bolo nutné vybudovať personálnu základňu, keďže v knižnici dovtedy pracovala len jedna pracovníčka. Riešilo sa technické vybavenie a systematické dopĺňanie knižničného fondu. Postupom času boli vybudované oddelenia politickej, náučnej literatúry, beletrie, detskej literatúry či bibliografie a metodické oddelenie, ktoré od roku 1969 riadilo 42 miestnych ľudových knižníc v obciach a Mestskú knižnicu v Podolínci,“ informuje riaditeľka dnes už Ľubovnianskej knižnice v Starej Ľubovni Ivana Šipošová.

Čítanie pre deti s názvom Rozprávočka z úst letí. Snímka: archív Ľubovnianskej knižnice

Skalní čitatelia sú traja

Najstaršia registrovaná čitateľka knižnice má 82 rokov. Na druhej strane, najmladší používatelia výpožičných služieb sa narodili v roku 2016. „Máme ešte troch čitateľov, ktorí sú registrovaní v knižnici celých 50 rokov. Jedným z nich je Milan Vranovský. Je to svokor našej kolegyne. Do knižnice chodí od dieťaťa. Číta veľmi rád – bez ohľadu na žáner. Je už v kategórii pamätníkov. O knižnici v Starej Ľubovni si pamätá a vie to, čo nevie nikto z nás, prezrádza riaditeľka, ktorá pôsobí vo svojej funkcii od roku 2002 a pracovisko ovplyvnilo aj jej osobný život. „Môj veľký príbeh lásky sa začal v knižnici. Zoznámila som sa tam so svojím mužom a sme spolu dodnes,“ hovorí ďalej otvorene.

Pribudlo takmer 60-tisíc zväzkov

V prvom roku regionálneho fungovania mala knižnica vo fonde takmer 7 250 knižničných jednotiek, zapísaných viac ako 500 čitateľov a realizovaných bolo skoro 11 600 výpožičiek. Pre porovnanie, v súčasnosti obsahuje fond Ľubovnianskej knižnice viac než 65-tisíc publikácií, služby knižnice využíva niečo menej ako 3 600 čitateľov a evidované výpožičky presahujú hranicu 100-tisíc. „V priebehu svojej päťdesiatročnej existencie knižnica neprechádzala len zmenami názvov a zriaďovateľov, ale hlavne zmenami a rozšírením svojej činnosti. V posledných rokoch sa zamestnanci knižnice orientujú najmä na organizovanie kampaní na podporu čítania detí a mládeže, akou je napríklad Stonožkové čítanie,“ opisuje riaditeľka Ivana Šipošová.

Pomocou projektu Stonožkové čítanie sa knižnica snaží podporiť deti v čítaní. Snímka: archív Ľubovnianskej knižnice

Vízie do budúcna

Budova, v ktorej sídli knižnica, by podľa jej riaditeľky mala v budúcnosti prejsť rekonštrukciou a mal by v nej pribudnúť aj bezbariérový prístup v podobe výťahu, keďže knižnica sa nachádza na prvom poschodí. Jedným z plánov vedenia je taktiež rozšíriť projekt Stonožkové čítanie do škôl celého regiónu. Slávnostná akadémia pri príležitosti osláv pol storočia knižnice sa na Mestskom úrade v Starej Ľubovni začína dnes, v utorok 27. novembra, o 10.00 h. Pre verejnosť pripravuje knižnica v spolupráci s Českým spolkom v Starej Ľubovni trojdňový vianočný program Všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorý sa začne 11. decembra o 10.00 h speváckym vystúpením v podaní zboru Hviezdičky pri MŠ Vsetínska. Od utorka do štvrtka uvidíte výstavu vianočných ozdôb či ľudovo-umeleckých predmetov aj s názornou ukážkou ich výroby, vypočujete si rozprávanie o vianočných zvykoch a tradíciách, budete sa môcť zapojiť do tvorivých dielní a na záver uvidíte vo štvrtok 13. decembra o 17.00 h aj vystúpenie Johanni Buddies či Jána Jendrichovského s kolektívom.

Ľudmila GROMADOVÁ