Pokrstili novú knihu o Spišskej Belej

Minulý piatok v priestoroch Kaštieľa Strážky oficiálne predstavili novú knihu o Spišskej Belej.

Štefan Bieľak a Grzegorz Niezgoda s novou knihou. Snímka: Alexandra Olekšáková.

Jej zostavovateľom a vydavateľom je Jaroslav Šleboda (Vydavateľstvo Jadro Kežmarok).  Kniha obsahuje množstvo fotografií zo Spišskej Belej, Strážok a okolia, ktorých autormi sú profesionálni i amatérski fotografi, ale aj samotní obyvatelia Spišskej Belej. Niektoré z fotografií vznikli v rámci plenéra Petzvalova fotografia, ale aj v rámci fotografickej súťaže Spišská Belá v štyroch ročných obdobiach. Inaugurácie novej knihy sa zúčastnili aj zástupcovia poľského mesta Szczawnica na čele s primátorom Grzegorzom Niezgodom.

Štefan Bieľak krstil borovičkou. Snímka: Alexandra Olekšáková

A práve primátori oboch miest a zostavovateľ knihy spoločne uviedli novú knihu do života, a to hneď troma spôsobmi: vydavateľ Jaro Šleboda pohladením knihy, aby sa dotykom rúk dostala do sŕdc všetkých, ktorí ju budú listovať, Štefan Bieľak pokropením Spišskou borovičkou (na snímke), ktorá sa niekedy vyrábala v Spišskej Belej a primátor Grzegorz Niezgoda posypaním nastrihaných kúskov filmového negatívu z Múzea J. M. Petzvala.

Nová kniha má 256 strán, je plnofarebná a vyšla v náklade 2 500 kusov. Financovaná je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a z Programu Interreg Poľsko – Slovensko.

Snímky a text: Alexandra Olekšáková