Spišské Hanušovce budú mať nové triedy i parkovisko

V súčasnosti realizujeme výstavbu mostíka nad prítokom potoka Rieka. Už sme začali stavebné práce, robíme debnenie, ukladáme armatúru, onedlho budeme betónovať. Mostík bol zhotovený z malých mostových prefabrikátov a pri intenzívnych dažďoch ho upchávalo, voda sa vylievala z koryta a robila škody na miestnej komunikácii. Rozhodli sme sa preto, že do konca októbra urobíme normálny železobetónový most, aby sa zvýšil prietok a aby takéto škody pri povodniach nevznikali.

Obec Spišské Hanušovce. Snímka archív www.tatryspispieniny.sk

Do konca novembra ešte plánujeme vybudovať parkovisko pri miestnom cintoríne, kde chceme umiestniť oporný múr z gabionových košov so zábradlím a rozšíriť priestor na parkovanie motorových vozidiel súbežne so štátnou cestou, lebo v súčasnosti ľudia parkujú popri štátnej ceste a vznikajú tak nepriehľadné situácie. Keďže tam nebude treba betónovať, vieme to urobiť, aj keď budú mrazy. Obec dostala nenávratný finančný príspevok na zriadenie špecializovaných tried v základnej škole, ktoré budeme realizovať aj tohto roku, keďže v súčasnosti k tomu robíme verejné obstarávanie. Mali by sme začať niekedy v decembri a skončiť do júna. Pôjde o vybavenie interiéru špecializovaných tried. Vznikne polytechnická, fyzikálna, jazyková a IT trieda. Cez Operačný program Životné prostredie máme podané žiadosti o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu a zateplenie kultúrneho domu a obecného úradu a okrem toho máme pridelenú dotáciu na rozšírenie a prístavbu hasičskej zbrojnice. Tieto projekty budeme robiť budúci rok.

V stredu 24. októbra sme mali v obci stretnutie s dôchodcami. Na druhý sviatok vianočný pripravujeme divadelné predstavenie ochotníkov. Náš obecný futbalový klub hrá siedmu ligu. V nedeľu 28. októbra sme hrali s Lučivnou a 4. novembra nastúpime proti Jánovciam.

Jozef DUDŽÁK
starosta obce Spišské Hanušovce