Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 45. týždeň

* V Budapešti vznikla 31. októbra Národná rada Nemcov v Uhorsku, ktorej cieľom sa stalo zachovanie Uhorska. Hlavným predstaviteľom sa stal univerzitný profesor Dr. Jakub Bleyer.
* Ako prvá na Spiši vznikla 1. novembra Kežmarská národná rada, ktorá mala 32 členov. Jej prvým aktom bolo založenie Národnej gardy ako ozbrojenej zložky.
* Národná rada okresu Spišská Sobota ohlásila svoj vznik 4. novembra. Jej predsedom sa stal starosta Spišskej Soboty Dr. Arpád Schönwiesner.
* V Kežmarku sa uskutočnilo 4. novembra ustanovujúce zasadnutie Hornouhorskej nemeckej národnej rady, na ktorom prijali účastníci dokument s názvom Prísaha. Ním deklarovali odhodlanie bojovať za územnú celistvosť Uhorska.
* Od 3. novembra bola pre nedostatok uhlia zastavená rýchliková doprava medzi Košicami a Žilinou. To úplne vyradilo z prevádzky tatranskú železnicu a postihlo to školský vlak medzi Popradom a Kežmarkom. Na tejto trati jazdili s veľkými ťažkosťami dva spoje denne do Podolínca a dva spoje ešte medzi Kežmarkom a Spišskou Belou.
* Farári, ktorí pôsobili v obciach pod Spišskou Magurou, boli obvinení zo šírenia panslavizmu a ich činnosť mal prehodnotiť spišský biskup.
* V Karpathen Post sa od začiatku novembra začali objavovať články upozorňujúce na „českých agitátorov“. Pozoruhodné tiež bolo, že sa začalo častejšie písať o Slovákoch a evidentné boli snahy strašiť ich českým terorom a pod.

(arg)