Výtvarníci predstavia Jesenný salón

Členovia umeleckého klubu sa poponáhľali. Tento rok uvidíte salón skôr.

Obraz namaľovala Jana Vaxmundská. Snímka: Milada Kotorová

V spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom Kežmarok otvorí Klub kežmarských výtvarníkov v stredu 7. novembra svoju každoročnú členskú výstavu. „Väčšinou mávame Zimný salón, ktorý sa koná v zimnom období, no tohto roku je o čosi skôr, tak preto ten názov. Salón je výstava, ktorá sa nerobí výberom diel. Každý môže vystaviť, čo sám uzná za vhodné,“ vysvetľuje predsedníčka Klubu kežmarských výtvarníkov Eva Končeková.

Na výstave uvidíte aj dielo Rudolfa Rabatina. Snímka: Milada Kotorová

Tvorba autorov je rôznorodá

Umelci z klubu vystavujú najmä vo výstavnej sieni Barónka a v Múzeu Kežmarok. „S obidvoma inštitúciami máme veľmi dobré vzťahy. Náš klub má cirka 35 členov. Spája nás láska k výtvarnému umeniu – členovia sú rôzneho veku, povolania a ich tvorba je rôznorodá,“ informuje Eva Končeková. Najviac autorov sa venuje krajinkám či zátišiam. „Inšpirujú sa hlavne prírodou, ale na výstave nájdete aj témy inšpirované moderným umením, abstrakcie i experimentovanie s technikami, ktoré kombinujú rôzne materiály a technologické postupy,“ približuje ďalej predsedníčka klubu.

Svoje diela predstaví i predsedníčka kežmarských výtvarníkov Eva Končeková. Snímka: Milada Kotorová

Úroveň výstav stúpa

Nie všetci výtvarníci sú Kežmarčania. „Máme členov aj z Popradu, Hôrky, Strážok, Ľubice alebo Štrby. Výstav sa pravidelne zúčastňuje okolo 22 autorov. Predpokladám, že aj tentoraz bude vystavených asi 65 až 70 diel z oblasti maľby, plastiky, kresby, textilných techník a keramiky. Každá výstava umožňuje autorom konfrontovať svoje snaženie s ostatnými členmi klubu, takže úroveň výstav stále stúpa,“ prezrádza Eva Končeková a dodáva: „našou snahou je zapojiť do klubu aj najmladšiu generáciu, čo nie je ľahké, lebo napríklad absolventi Strednej umeleckej školy pokračujú zvyčajne v štúdiu na vysokých školách a málokto sa do Kežmarku vráti,“ uzatvára Eva Končeková, ktorá výtvarníckemu klubu predsedá 15 rokov.

Expozícia bude v Barónke

Vernisáž výstavy Jesenný salón bude v stredu o 16.00 h vo výstavnej sieni Barónka. Pre verejnosť bude dostupná do 28. novembra počas pracovných dní v čase od 9.00 do 12.00 h a od 13.00 do 17.00 h. Za vstup zaplatia dospelí 0,60 eura, deti a dôchodcovia 0,30 eura. Pri organizovaných skupinách vás vstupenka pre jednu osobu vyjde na 0,20 eura.

Ľudmila GROMADOVÁ

Obraz Jany Vaxmundskej v plnej veľkosti. Snímka: Milada Kotorová