Vzácna Madona sa vrátila domov

Dnes, utorok 6. novembra, sa v Tatranskej galérii uskutočnila vernisáž originálneho obrazu Madona s anjelmi z Popradu.

Madona s anjelmi z Popradu: Snímka: Slovenská národná galéria

 

Tento obraz sa do Popradu vracia po desiatkach rokov. Pôvodne bol obraz súčasťou výzdoby Kostola sv. Egídia a ešte v 20. rokoch 20. storočia bol zapožičaný na výstavu a reštaurovanie. Odvtedy sa do Popradu nevrátil. Dnes je súčasťou zbierok Slovenskej národnej galérie. „Na základe dobrých kontaktov so Slovenskou národnou galériou som oslovila pani riaditeľku, avšak museli sme čakať, pretože obraz bol súčasťou dlhodobej výstavy, ktorá bola v Slovenskej národnej galérii vyše dvoch rokov. Aj preto sa tento obraz uvoľnil až teraz,“ uviedla riaditeľka Tatranskej galérie Anna Ondrušeková.

Obraz je zaujímavý už svojím vekom

Vystavenie obrazu z roku 1484 v Poprade malo podľa Ondrušekovej veľmi náročné požiadavky. Okrem kvalitného bezpečnostného systému si osobitné podmienky vyžadoval aj samotný prevoz z Bratislavy do Popradu v špeciálne upravenom puzdre. Zapožičanie obrazu si vyžadovalo aj náročné poistné podmienky, takže vystavenie obrazu je aj dosť finančne náročné. „Už len samotný vek diela, ktoré je z roku 1484, je pre nás všetkých zaujímavý. Obraz je krásny, je zreštaurovaný, takže ten vek na ňom ani necítiť,“ uviedla Ondrušeková. Obraz je namaľovaný na borovicovom dreve temperou. Rozmery sú 77,3 krát 61,5 centimetrov.

Madona s anjelmi z Popradu: Snímka: Slovenská národná galéria

Madone vyčlenili samostatnú miestnosť

Tomuto jedinému obrazu vyčlení Tatranská galéria celú jednu miestnosť. „Nebude vystavené len samotné dielo, ale chceme, podľa vzoru veľkých galérií, venovať priestor aj detailom. Chceme, aby sa návštevníci, a hlavne mladá generácia naučila čítať tieto diela zo staršieho obdobia. Takéto obrazy boli vtedy jedinou možnosťou na zdieľanie informácií a posolstiev. Na obraze je niekoľko zaujímavých atribútov, ktoré sú známe z Nového zákona,“ uviedla Ondrušeková. Na parapete zátišia sú symboly ako kniha, čerešňa či vtáčik. Čerešňa symbolizuje raj a zastupuje rajské ovocie. Vtáčik so zakriveným zobákom je papagáj, ktorý je podľa Konráda z Wurzburgu symbolom Panny Márie, lebo jeho perie nepremočí dážď, tak ako Pannu Máriu nepoškvrnil dedičný hriech. Svoju symboliku má aj svätožiara, rúcho a jeho farba. Jednotlivé atribúty by mali byť v samostatnej miestnosti galérie zväčšené a vysvetlené. „Niekedy sa nemusia naše výklady úplne zhodovať s autorským postojom, ale viac-menej vieme, pretože cirkevné symboly boli približne rovnaké,“ dodala Ondrušeková.
Milovníci umenia sa budú môcť s obrazom oboznámiť detailnejšie v utorok 27. novembra, keď sa v rámci cyklu odborných prednášok Z dejín umenia a kultúry Spiša uskutoční prednáška kurátora zbierok starého umenia Slovenskej národnej galérie Dušana Buriana pod názvom Madona z Popradu (1484) – autor, funkcia, inšpirácia.

Uvidíte ju do konca roka

Aj keď sa obraz už pred takmer sto rokmi zapožičal na reštaurovanie, doteraz sa nevrátil do Kostola sv. Egídia v Poprade. Anna Ondrušeková je aj napriek tomu presvedčená, že išlo o správny krok. „Som rada, že Madona je v Slovenskej národnej galérii, pretože by dopadla ako iné časti z kostola, ktoré boli predané, a nie tak dávno,“ uviedla riaditeľka galérie.
Originál obrazu sa v súčasnosti nachádza v Slovenskej národnej galérii. Podľa Antona C. Glatza sa tabuľa do SNG dostala zložitejšou cestou. Roku 1927 bola zapožičaná na reštaurovanie Jánovi Hofmanovi, vedúcemu vtedajšieho Referátu pamiatkovej starostlivosti na Slovensku. Zapožičalo ju Slovenské vlastivedné múzeum a bol to deponát popradskej farnosti. Do SNG bola delimitovaná v roku 1957. Galéria ju prebrala od reštaurátora Petra Kerna z Liptovského Mikuláša. Odvtedy je v Slovenskej národnej galérii.
Výstava obrazu Madona s anjelmi z Popradu potrvá v Tatranskej galérii do 31. decembra 2018.

Rastislav OVŠONKA

Madona s anjelmi z Popradu. Snímka: Slovenská národná galéria