Historický kalendár – 49. týždeň

4. decembra sa narodil politik, evanjelický kňaz a starosta Imrich Varga (4. 12. 1883 Letanovce – 19. 5. 1951 Poprad). Varga bol od roku 1910 evanjelickým farárom v Poprade, neskôr seniorom. V rokoch 1927 až 1939 bol starostom Popradu. Počas jeho „starostovania“ sa postavili tri činžiaky, budova Reduty a okresného úradu, vybudoval sa skupinový vodovod pre Poprad a okolie, uskutočnila sa regulácia rieky Poprad, kanalizácia v Poprade, asfaltovanie a vydláždenie chodníkov a ciest. Veľmi aktívne sa zapájal do spoločenského života – bol dlhoročným predsedom takmer všetkých kultúrnych spolkov.

6. decembra sa narodil lekár a prírodovedec Kristián Augustini Ab Hortis (6. 12. 1598 Neuss – dnes Nysa, Poľsko – 21. 8. alebo 4. 9. 1650 Veľká Lomnica). V roku 1620 v Bazileji obhájil doktorát zo všeobecnej medicíny. Počas poznávacej cesty do Sedmohradska si v roku 1621 zvolil Kežmarok za svoje bydlisko. Chýr o lekárskych úspechoch Augustiniho sa dostal až do Viedne. Ferdinand II. mal zrejme zdravotné problémy, s ktorými si dvorská medicína nevedela rady. Pozval ho na konzultácie a tie sa skončili vymenovaním pána Kristiána za osobného lekára monarchu. V roku 1631 mu panovník udelil dedičnú uhorskú šľachtickú hodnosť s predikátom ab Hortis – zo Záhrad. Dedičným nemeckým zemanom „von Augustini“ bol Kristián už od narodenia.

6. decembra zomrel geograf Ján Hunfalvy (9. 6. 1820 Veľký Slavkov – 6. 12. 1888 Budapešť). Študoval na lýceu v Kežmarku, Miškovci a Prešove. Ovládal viacero jazykov. V roku 1843 pôsobil ako právnik Boršodskej župy. Vyštudoval aj teológiu a v Nemecku aj históriu a zemepis. V roku 1846 sa stal profesorom štátnictva a histórie na kežmarskom lýceu. Bol poslancom Kežmarku a Spišskej župy. Po maďarskej revolúcii bol väznený v Prešove, kde napísal časť trojdielnej „Univerzálnej histórie“, s ktorou neskoršie získal veľké uznanie. V roku 1865 dokončil svoje prvé veľké zemepisné dielo „Popis prírodných pomerov Uhorska“. Keď v roku 1870 založili na peštianskej univerzite Katedru zemepisu – za dekana vymenovali Hunfalvyho. Redigoval časopisy a zúčastňoval sa štatistických a zemepisných kongresov. Šesť európskych a jeden americký Zemepisný spolok ho zvolili za svojho čestného člena. Ján Hunfalvy napísal za život 35 objemných kníh a asi 200 rôznych článkov.

7. decembra sa narodil vlastivedný pracovník, múzejník a lekár Eduard Daits (7. 12. 1853 Rudňany – 21. 9. 1931 Poprad-Veľká). Študoval v Spišskej Novej Vsi na gymnáziu a na Lekárskej fakulte univerzity v Budapešti, ktorú ukončil v roku 1877. Od roku 1879 trvalo pracoval ako mestský lekár vo Veľkej, kde ho mesto za jeho aktivity v spoločenskom, kultúrnom i hospodárskom dianí zvolilo za čestného občana. Bol jedným zo zakladateľov a organizátorov domácej výroby tatranských suvenírov z dreva, textilu, kovu a keramiky pod firmou Tatra vo Veľkej. V roku 1881 sa stal predsedom Spoločnosti Velického tatranského múzea. Pôsobil ako kustód mineralogických zbierok a dlhé roky ako riaditeľ múzea. Bol aktívnym členom výboru Uhorského karpatského spolku a veľkým priaznivcom turistiky. Bol tiež členom Spolku spišských lekárov a lekárnikov.

Pripravené v spolupráci s Podtatranskou knižnicou v Poprade.