Pri Belianskych kúpeľoch vyrastú nové byty

Prvých 28 nájomných bytov na v novej plánovanej lokalite na Južnej ulici by mali postaviť do konca roka 2020. Obyvatelia môžu mať k dispozícii aj vlastné záhradky.

Pozrite si urbanistické riešenie nových bytov. Šedou je znázornená druhá etapa. Snímka: projektová dokumentácia, mesto Spišská Belá

Dokumentáciu nájdete na:

https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2018/11/Sp.Bel%C3%A1-SITU%C3%81CIA.pdf

https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2018/11/Sp.Bel%C3%A1-Bytov%C3%BD-dom-SEVERN%C3%81-SEKCIA.pdf

Mesto Spišská Belá pripravuje výstavbu 28 nájomných bytov na novej Južnej ulici, ktorá vznikne pri Belianskych kúpeľoch. Pôjde o mestské nájomné byty bežného štandardu. V štyroch bytových domoch bude po sedem bytov – jeden trojizbový, štyri dvojizbové a dva jednoizbové. Na stavbu spracovali projektovú dokumentáciu a v súčasnosti sa pripravuje vydanie stavebného povolenia. Mesto začína verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavebných prác. Tiež pripravuje podklady na spracovanie žiadosti na získanie financií zo Štátneho fondu rozvoja bývania a ministerstva dopravy, o projekt požiada v januári. Ak bude radnica úspešná, stavať sa začne v druhej polovici roka 2019 a práce by mali byť hotové do konca roka 2020. Predpokladané náklady sú 1,3 milióna eur.

Môže tu vyrásť až 170 nájomných bytov

Pred bytovými domami budú vybudované parkovacie miesta a mesto nezabúda ani na rezervnú plochu pre dostavbu ďalších parkovacích miest. „Za bytovými domami bude možnosť zriadiť aj malé záhradky pre každý byt, kde by mali nájomcovia aj trochu svojho súkromia. Zároveň rozmiestnenie bytových domov je navrhované tak, aby bol dostatok zelených plôch a verejných priestranstiev, na ktorých by mali vznikať aj miesta pre najmenších,“ uviedla PR manažérka mesta Alexandra Olekšáková.

Pohľady. Snímka: projektová dokumentácia, Spišská Belá

Celý projekt výstavby Južnej ulice bude mesto realizovať v niekoľkých etapách. Všetko však závisí od záujmu o nájomné byty a od finančných možností mesta. „Dnes sa nedá odhadnúť nejaký presný časový harmonogram vybudovania zástavby na celej tejto plánovanej ulici, môže to byť v rozsahu 10 až 12 rokov a mohlo by tu vyrásť okolo 24 malých bytových domov, aké sú navrhované aj dnes, celkom teda okolo 170 bytov,“ povedala Alexandra Olekšáková. Na Južnej ulici plánuje radnica len bytové domy, nevylučuje však možnosť výstavby komerčných bytov, ak o ne bude záujem.

Záujem Beľanov o byty rastie

Kým okolité samosprávy obyvateľov z roka na rok strácajú, Spišská Belá za posledných 15 rokov narástla o 500 obyvateľov, z vtedajších 6 100 na 6 600. „Narastajúci záujem o nájomné bývanie najmä u mladých ľudí je dôvodom, že mesto sa pustilo do výstavby nájomných bytov v úplne novej lokalite, ktorá umožní mestu na niekoľko desiatok rokov riešiť bývanie,“ uviedla Alexandra Olekšáková. V Spišskej Belej však chýbajú komerčné byty, postupne si totiž viac rodín môže dovoliť kúpiť byt aj do osobného vlastníctva. Podľa Alexandry Olekšákovej sa v meste pripravuje aj súkromný projekt výstavby bytov.

Jana TOMALOVÁ