Primátor a poslanci zložili sľub

Po štyroch rokoch sa do funkcie primátora vrátil Anton Danko.

V piatok sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie novozvoleného mestského zastupiteľstva v Poprade. Po zložení sľubu sa funkcie primátora ujal Anton Danko, ktorý sa na tento post vracia po štyroch rokoch. Medzi pozvanými hosťami bol aj predseda Národnej rady SR Andrej Danko. Poslanecký sľub zložilo aj 19 poslancov mestského zastupiteľstva, z ktorých je až jedenásť nových.

Schvaľovali bez pripomienok

V ten istý deň sa noví poslanci zišli aj na prvom pracovnom rokovaní. Hneď na úvod oznámil primátor poslancom, že za svojich viceprimátorov si zvolil Štefana Pčolu a Ondreja Kavku. Prvá väčšia debata vznikla okolo návrhu obsadenia jednotlivých komisií pri mestskom zastupiteľstve a jej predsedov, keďže tí sú spolu s viceprimátormi aj členmi mestskej rady. Poslanci nepodporili návrh Igora Wzoša, aby sa o zložení komisií a jej predsedov ešte rokovalo. Zastupiteľstvo nakoniec schválilo zloženie komisií podľa predloženého návrhu. Členmi mestskej rady tak sú okrem Štefana Pčolu a Ondreja Kavku aj Anna Schlosserová, Milan Baran, Marián Barilla a Alena Madzinová.

Primátorovi schválili plat

Poslanci taktiež schválili preplatenie nevyčerpaných 25 dní dovolenky bývalému primátorovi. Schválili aj plat novozvolenému primátorovi. Ten tvorí súčin priemernej mzdy a od 1. decembra koeficient 3,54. K tomu poslanci pridali 35-percentné zvýšenie platu. Primátor Popradu tak bude dostávať mesačne 4 560 eur. Na plat primátora sú naviazané aj odmeny poslancov. Tými sa budú poslanci venovať zrejme už na najbližšom zasadnutí 12. decembra.

Rastislav OVŠONKA