Strom slobody v Spišskom Bystrom pripomína už aj tabuľa

Lipa symbolizujúca vznik Československa takmer upadla do zabudnutia. Od minulej stredy „Kubašanom“ jej význam a históriu objasňuje informačná tabuľa.

Tabuľa o stromoch slobody. Sníma: archív OcÚ Spišské Bystré

Ešte začiatkom septembra sme vás informovali o pamätnej lipe zo Spišského Bystrého. V obci sa na ňu medzičasom pozabudlo, zmienka o strome slobody chýbala, dokonca, aj v obecnej kronike. Informácie sa začali vynárať až pri jednej brigáde okolo kostola. Najprv chceli strom vyťať, pretože korene narúšali oporný múr. Jeden z brigádnikov sa však rozpamätal, že je to strom slobody vysadený počas vzniku Československej republiky a bola by škoda ho zničiť. Históriu lipy dopátral miestny amatérsky historik Pavol Bukovinský.

Vyhlásili pravnuka Františka Hagovského vyhlásili za svojho

V stredu 28. novembra dostal strom slobody aj svoju pamätnú tabuľu. Odhalili ju starosta Spišského Bystrého Marián Luha, historik Peter Roth, Pavol Bukovinský a Milan Hagovský, pravnuk Františka Hagovského, ktorý strom slobody zasadil. Milan Hagovský prichádzal do Tatier pracovne, v súčasnosti je už z neho Tatranec, pretože región ho chytil za srdce a v stredu Milana Hagovského symbolicky prijal Marián Luha aj medzi „Kubašanov“.

Strom slobody odhalili spoločne hostia. Snímka: jat

„Potom, čo som sa usadil v Dolnom Smokovci, oslovila ma časť vetvy mojej rodiny, o ktorej som ani nevedel a oni mi otvorili históriu. Ako keby ma pritiahli sem pod Tatry korene. Osobne bolo pre mňa veľmi významné, keď som zistil, ako môj predok pomáhal obci, poľnohospodárom aj ľuďom v núdzi. Je to veľmi milé, že ma tak neformálne prijali za svojho, a preto pomoc obci je pre mňa takým záväzkom,“ povedal Milan Hagovský.

Pokrstili knihu Kubachy

Peter Roth žiakom miestnej základnej školy a ďalším prítomným prerozpával históriu prvej svetovej vojny. Po krátkych príhovoroch sa slávnosť presunula do budovy obecného úradu, kde sa premietali historické fotografie z obce. Záver patril uvedeniu knihy Kubachy od Pavla Bukovinského. Mnohé fakty prekvapia aj samotných obyvateľov obce. Pavol Bukovinský približuje éru vysťahovalectva, keď z obce odišlo takmer 500 ľudí. Objavili sa aj informácie o kňazoch – rodákoch. V skutočnosti ich podľa autora bolo až 13 a nie štyria, ako sa hovorilo doteraz. V knihe nájdete aj zoznamy padlých.

Pavol Bukovinský uviedol ďalšiu zo svojich publikácií. Pokrstili ju listami z lipy slobody, ktoré autor nazbieral ešte na jeseň. Snímka: jat

„V Kubachoch sa vedelo, že boli len 18 a ja som našiel, že ich bolo 43, ktorí majú hroby po svete. Bolo by dobré, keby boli už konečne uvedení na pomníku u nás, aby na nich bola spomienka,“ vraví Pavol Bukovinský. Keď sme dávali robiť tabuľu o strome slobody, vôbec som nepočítal, že to bude v takomto rozmere – že sa k tomu pridružil pán Hagovský a prekvapil ma aj pán Bukovinský, že pokrstil knihu. Ja to len vítam a prajem mu veľa zdaru do ďalších činností,“ uzatvára Marián Luha.

O zbraniach a uniformách porozprávali žiakom vojnoví historici. Snímka: jat

Plánujú kubašskú izbu

S odkrývaním minulosti v Spišskom Bystrom pokračujú. Obec zakúpila od súkromného vlastníka starú historickú budovu, kde by chcela nadviazať na históriu a sprístupniť mládeži, hosťom a turistom kubašskú izbu. Samospráva rieši zámer cez Program obnovy dediny. Kubašskú izbu by mali sprístupniť v budúcom roku.

Jana TOMALOVÁ