Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 50. týždeň

* Na 9. decembra pripravila Nemecká národná rada pre Horné Uhorsko v Kežmarku veľké zhromaždenie. Samozrejme, účastníci protestovali proti česko-slovenským ašpiráciám na Spiši. S očakávaným prejavom vystúpil Tibor Kéler, ktorý o. i. povedal: „V dôsledku ťaživých udalostí a obtiažnej situácie moju myšlienku na založenie Spišskej republiky nemôžeme realizovať.“ Na zhromaždení vymenovali delegáciu, ktorá bude rokovať v Budapešti o kultúrnej autonómii.
* Do Liptovského Mikuláša na stretnutie s Liptovským národným výborom odišla časť miestnej politickej reprezentácie okolia Popradu, v ktorej boli napr. mešťanosta Förster, sudca Winkler. Delegáciu viedol šuňavský farár Hanuška. Na stretnutí deklarovali lojalitu k československému štátu. Delegácia mala celkom 35 členov a bolo to prvé reprezentatívne prihlásenie sa k novej republike.
* Na základe nariadenia maďarskej vlády sa začali z celého územia Spiša sťahovať maďarské vojenské jednotky. Zostali len ojedinelé ozbrojené skupiny akejsi občianskej gardy.
* Slovenskí kňazi, členovia Národného zhromaždenia, odovzdali vláde žiadosť o zosadenie maďarských biskupov z diecéznych úradov, medzi nimi menovite aj spišského biskupa Alexandra Párvyho.
* K veľkým demonštráciám a rebéliám došlo v dňoch 9. až 11. decembra v Ždiari, Bušovciach, Slovenskej Vsi a v Spišskej Belej, kde dokonca pri stretoch došlo aj k úmrtiu osôb.
* V mene manželky Márie, rod. v. Scholtz, venoval továrnik Karl Wein 100-tisíc korún nadácii Lýcea v Kežmarku s odkazom, aby ich použila na rozvoj vzdelania a verejné blaho. Zdôrazňoval pritom potrebu ďalšieho rozvoja kultúry, umenia a sprístupnenia vzdelania všetkým, ktorí sa vzdelávať chcú.
* Zastupitelia mesta Kežmarok sa zišli na svojom riadnom zasadnutí 14. decembra pod vedením primátora Otta Wrchovszkého. Obsahom rokovania bola situácia v spoločnosti obchodujúcej s drevom, ako aj stav výstavby mestského hotela.

(arg)