Vody je menej, reguláciu zatiaľ nebolo treba

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť registruje v poslednom období zníženie výdatnosti vodných zdrojov.

Vodojem Smokovec. Snímka: PVPS

Spôsobené je to najmä nedostatkom vodných zrážok v uplynulých mesiacoch. „Napriek uvedenému stavu sme doposiaľ nemuseli pristúpiť k celoplošnej regulácii dodávky vody v jednotlivých mestách a obciach,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti Božena Dická. Výdatnosť vodných zdrojov vodárenská spoločnosť pravidelne sleduje a vyhodnocuje.

Zopakuje sa situácia spred niekoľkých rokov?

Podobná situácia – nedostatok zrážok – bola aj vo februári 2012 v okrese Stará Ľubovňa, kde v dôsledku jesenného deficitu zrážok a následne dlhotrvajúce nízke teploty spôsobili, že bez tečúcej pitnej vody tu vtedy pár dní zostalo niekoľko tisíc obyvateľov. „Na základe predchádzajúcich skúseností sme následne vykonali opatrenia na zásobnej vodovodnej sieti opravou a rekonštrukciou kritických úsekov,“ uviedla Dická. V súčasnosti je podľa nej z dlhodobého hľadiska ťažko predpokladať vývoj počasia a teplôt, typ vodných zrážok – dážď, sneh a ich kombináciu s nastávajúcimi teplotami v mesiacoch január až marec.
Podľa hovorkyne Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti sa všeobecne konštatuje celkové otepľovanie klimatických podmienok. Na základe dlhoročného pozorovania a monitoringu jednotlivých vodných zdrojov počas celého roka pristupuje popradská vodárenská spoločnosť aj k prehodnocovaniu koncepcií na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, čo si vyžaduje značné investičné náklady. „V spolupráci s vlastníckou Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou v súčasnosti pripravujeme projektové dokumentácie, pričom časť opatrení investičného charakteru už bola zrealizovaná,“ uviedla Božena Dická.

Úpravňa vody. Snímka: PVPS

Hlavný zdroj vody pre región je v Liptovskej Tepličke

Výdatnosť vodných zdrojov v niektorých lokalitách okresu Poprad je individuálna. Liptovská Teplička – pramene a vrty, sú hlavným vodným zdrojom pre väčšinu obcí a miest popradského okresu, časti spišskonovoveského, levočského a kežmarského okresu. Zásobovaná oblasť z Liptovskej Tepličky má doplnkové vodné zdroje v Poprade, v Spišskej Novej Vsi a v Kežmarku.
V oblasti Vysokých Tatier sa využívajú prevažne podzemné vodné zdroje a v okrese Gelnica prevažujú povrchové vodné toky. „Z našich predpokladov horšia situácia v zásobovaní pitnou vodou môže vzniknúť na niektorých malých obecných verejných vodovodoch. V obciach, ktoré nie sú napojené na skupinový vodovod, môže dôjsť k lokálnym výpadkom nepretržitej dodávky pitnej vody,“ uviedla Dická. Zároveň verí, že takýchto situácií bude čo najmenej a nastávajúcu zimu sa podarí zvládnuť.

Rastislav OVŠONKA