Za Viliamom Gretschom

Na cintoríne v Poprade-Veľkej sme sa dnes rozlúčili s dlhoročným športovým redaktorom Podtatranských novín Viliamom Gretschom (23.2.1939 Prešov – 22.12.2018 Ľubica). Študoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave žurnalistiku. Do Podtatranských novín nastúpil hneď po ich vzniku v roku 1960, hoci s jeho príspevkami sa môžeme stretnúť už v roku 1959 v Popradských novinách, ktoré boli predchodcom Podtatranských novín. V našich novinách pôsobil s prestávkami 12 rokov. Následne v rokoch 1974 až 1991 pôsobil ako regionálny redaktor denníka Šport, ako vôbec prvý profesionálny športový redaktor v regióne. V rokoch 1992 až 1995 pracoval v novinách Poprad. Dopisoval však aj do ďalších periodík.

Šport mu bol blízky aj mimo pracovného života. Pracoval vo výbore basketbalového oddielu v Poprade, pôsobil v organizačných výboroch takých podujatí ako hokejový Tatranský pohár, vodácky Medzinárodný pieninský slalom alebo Rallye Tatry. Pôsobil tiež v Okresnom výbore Československého zväzu telesnej výchovy v Poprade i okresných štruktúrach ľadového hokeja.

Česť jeho pamiatke

Rastislav Ovšonka