Zálesie postaví multifunkčné ihrisko, opraví most i rozhlas

Opravili sme cestu na hornom konci poškodenú po letných prívalových dažďoch v hodnote približne tisíc eur. Úprava odstavnej plochy pre vysoko objemový kontajner nad cintorínom stála asi 1 500 eur. V súčasnosti čakáme na vyhodnotenie projektu Rekonštrukcie obecného úradu z fondov EÚ. Práce sa týkajú výmeny okien a vchodových dverí, výmeny strešnej krytiny, hydroizolácie, zateplenia budovy, výmeny elektrických obvodov a zavedenia ústredného kúrenia. Rekonštrukcia by mala stáť cca 100-tisíc eur a práce by mali začať do troch mesiacov od schválenia projektu.

Obec Zálesie. Snímka: archív obce Zálesie

V budúcom roku plánujeme rekonštrukciu obecného mostu, ktorý sa nachádza na hornom konci obce. Bude rekonštruovaný v celom rozsahu. Keďže na projekte sa ešte pracuje, jeho cenu zatiaľ nevieme. Pripravujeme aj výstavbu multifunkčného ihriska v obci cez podporu MAS Tatry – Pieniny LAG. Ihrisko bude na pozemku oproti budove obecného úradu. Projekt je taktiež v štádiu riešenia, čiže náklady ešte nie sú známe. Budúci rok budeme rekonštruovať aj obecný rozhlas s finančnou podporou MF SR. Plánujeme ho renovovať v celej obci, cena nákladov bude minimálne 4-tisíc eur.

Obec organizuje každoročne druhý augustový víkend obecné slávnosti s názvom Pošodky v Gibľu. V tomto roku sa 12. augusta uskutočnil ich štvrtý ročník. Na Vianoce sme pre občanov v nedeľu 23. decembra pripravili vianočný punč a kapustnicu. Organizujeme aj akciu s názvom Ples starostu obce Zálesie, ktorý mávame vo februári. V roku 2019 bude 9. februára štvrtý ročník plesu. Vzhľadom na to, že v budúcom roku plánujeme výstavbu multifunkčného ihriska, ktoré sa v našej obci momentálne nenachádza, športové podujatia sme doteraz neorganizovali.

Martin KLIMEK
starosta obce Zálesie