Ždiar zrekonštruuje škôlku, obecný rozhlas či osvetlenie

Momentálne v obci Slovenská správa ciest realizuje práce na ceste 1/66. Robí celkovú rekonštrukciu cesty, výstavbu chodníkov, odvodnenie vozovky, dopravné značenie, autobusové zástavky a budú tam uložené aj káble pre vedenie vysokého napätia, obecného osvetlenia, obecného rozhlasu a tiež optické káble. Práce sú asi v polovici, ukončenie úprav by malo byť niekedy v júni budúceho roku.

Ždiar. Ilustračná snímka: rov

Pokračujeme vo výstavbe vodovodu do Bachledovej doliny, Antošovského vrchu a Blaščackej doliny, súbežne s tým do Bachledovej doliny budujeme aj kanalizáciu. Potrebujeme z nej dostavať ešte asi 170 metrov. Chceli by sme ju mať hotovú do konca roka, ak nám to počasie dovolí. Budúci rok v obci zrekonštruujeme aj čističku odpadových vôd pred Bachledovou dolinou. Bola to časť obce, ktorá mala vlastný zdroj pitnej vody, lenže kvôli tomu, že sa v tej oblasti zvýšila turistika a vody ubudlo, tam budujeme obecný vodovod. Už budúci rok by sme teda mali mať v celej obci vyriešenú pitnú vodu. Dokončili sme prístavbu hasičskej zbrojnice, kde sme ešte stavali sušiareň pre hasičov. Taktiež sme dokončili veľkú investíciu – cintorín, kde sme vybudovali chodníky s osvetlením a zrekonštruovali sme dom smútku. Zrekonštruovali sme aj obecné cesty v dĺžke jedného kilometra a zabezpečili opravu a dobudovanie obecných parkovísk.

Začiatkom januára by sme chceli komplexne rekonštruovať škôlku. Ostanú z nej len holé múry – všetko ostatné nahradíme. Na budúci rok v júni by mala byť škôlka zrekonštruovaná. Dostali sme finančné prostriedky na úpravy základnej školy. Tam by sme chceli tiež začiatkom roka začať so zriadením špeciálnej učebne a vyčleniť kabinety na chémiu, prírodopis a fyziku. Máme v pláne renovovať aj obecný rozhlas a obecné osvetlenie. Okrem toho máme ešte podaný projekt na zberný dvor so zariadením a zberovou technikou. Celkový objem prostriedkov, ktorý sa v našej obci preinvestuje a použije do konca tohto roka a začiatkom budúceho roka, bude okolo 11 miliónov eur, takže nejakú veľkú investíciu ďalej zatiaľ neplánujeme, ale ak bude niečo zaujímavé a prospešné pre našu obec, určite to budeme riešiť.

Pavol BEKEŠ
starosta obce Ždiar