Betlehemci koledovali na „Rainerke“

Už po 20-krát vyrástol pri Rainerovej chate na Starolesnianskej poľane vo Vysokých Tatrách snehový betlehem.

Trojkráľové poludnie na Rainerovej chate. Snímka: rov

Tak, ako pred dvadsiatimi rokmi, aj tentoraz ho staval chatár Peter Petras. „Hneď ako napadol prvý sneh okolo 10. decembra, tak sme začali stavať. Trvalo nám to niečo vyše dvoch týždňov, lebo sneh sme museli znášať z celej poľany. Nakoniec sa to podarilo. Teraz máme úplne opačný problém. Keďže je veľmi veľa snehu, musíme sneh od betlehema odpratávať, aby sa okolo neho dalo prejsť,“ povedal chatár Peter Petras.

Bude aj snehová kraslica

Okrem snehového betlehema, ktorý stojí na tradičnom mieste, pri Rainerovej chate stojí už aj snehový horský nosič. „Problém je, že už ho dvakrát zasypala lavína,“ dodal Peter Petras. Už pri prvom pohľade na snehového nosiča návštevníka napadne, že chatár mu dal svoju podobu. „Možno v podvedomí každého sochára je taký prvok – vlastný obraz, takže to zrejme z toho vyplýva. Ja keď urobím aj Pannu Máriu, tak sa na mňa podobá,“ dodal so žartom Petras.
Sneh, ktorého je tohto roku mimoriadne veľa, si už chatár odkladá aj na veľkonočnú kraslicu, ktorú tiež plánuje postaviť. Okrem toho chatár nevylučuje, že postaví aj ďalšiu snehovú sochu, keďže snehu je všade naokolo až nadmieru. Podľa Petra Petrasa tohtoročná snehová nádielka nie je bežným javom. „Naposledy bolo toľko snehu v roku 2000. Je to čosi výnimočné. Čosi budeme musieť robiť so snehom, najmä na streche, lebo je ho tam vyše metra,“ uviedol Petras.

Chatár Peter Petras. Snímka: Stanley

Koledujú chatárovi žiaci

Podľa pôvodných zámerov malo byť Trojkráľové poludnie na Rainerovej chate komorným podujatím, ktorým si chcel chatár uctiť priateľov a známych, ktorí ho navštevujú počas celého roka. „Dnes, aj napriek nepriaznivému počasiu, prišlo veľmi veľa ľudí. Teší nás záujem, ale na druhej strane ma to mrzí, pretože nemôžeme poskytnúť taký komfort a program, aký možno očakávali,“ dodal chatár. Program Trojkráľového poludnia na Rainerovej chate sa pritom nemení už od vzniku tohto podujatia. Okrem snehového betlehemu sú to aj koledníci. Posledné roky sú koledníci z Lendaku, ktorí predvedú tradičnú goralskú koledu. Tohto roku mali so sebou aj živé jahňa. „Oni začínali ako partia mojich žiakov. Potom sa rozbehli do sveta, niektorí robia v zahraničí. Teraz prišli domov kvôli sviatkom, ale aj kvôli tomuto podujatiu,“ dodal Petras.

Rastislav OVŠONKA

Betlehemci z Lendaku na Rainerovej chate. Snímka: rov