Buglovce stavajú hasičskú zbrojnicu i ľadové ihrisko

V súčasnosti dokončujeme rekonštrukciu miestnych komunikácií na trase C a D v celkovej dĺžke 436 metrov s nákladmi 100-tisíc eur. Ide o dve ulice. Prakticky celá obec je už vyasfaltovaná.

Obec Buglovce. Snímka: archív obce Buglovce

Okrem toho máme rozpracovanú výstavbu hasičskej zbrojnice, na ktorú sme dostali finančné prostriedky vo výške 30-tisíc eur od Ministerstva vnútra SR na obnovu a modernizáciu hasičských zbrojníc. My ale staviame úplne novú zbrojnicu. Počasie nám už teraz nedovolí dokončiť ju, čiže pokračovať budeme na jar. Plánujeme tiež znížiť energetickú náročnosť kultúrneho domu, keďže na jeho zateplenie už máme podanú žiadosť o dotáciu v Pôdohospodárskej platobnej agentúre a čakáme na jej schválenie. Okrem zateplenia exteriéru nebudeme robiť na kultúrnom dome ďalšie úpravy, nakoľko pred piatimi rokmi prešiel vo vnútri kompletnou rekonštrukciou.

Taktiež nám treba dokončiť cestu, vodu a kanál k miestnej individuálnej bytovej výstavbe, ktorej prvú etapu realizujeme. V tejto etape vznikne osem bytových domov, ale teoreticky sa ich vojde aj dvanásť. Dva domy už stoja, napredujeme postupne. Cestu vysypeme kameňmi a keď budú všetky domy postavené, tak ju na záver pokryjeme asfaltom. Toto sú naše priority do ďalších rokov. Ďalej nám treba riešiť reguláciu vodných tokov a dokončiť ľadové ihrisko. Ide o betónovú plochu, ktorá sa bude dať využívať aj v lete aj v zime.

Čo sa týka kultúry, v obci robievame posedenie v rámci mesiaca úcty k starším, Mikuláša pre deti a mali sme aj silvestrovskú kapustnicu. V kultúrnom dome bol v sobotu 12. januára o 19.00 h obecný ples. Zahrala nám skupina Tino a bola i tombola. Z hľadiska športu sa pravidelne zúčastňujeme na okresných hasičských pretekoch.

Vincent KOŇAK
starosta obce Buglovce