Galéria prináša textilné umenie

Tatranská galéria v Poprade uvedie v piatok 1. februára medzinárodnú výstavu Textile Art of Today.

Kórejské dielo Bystander od June Lee vyjadruje rozmanitosť ľudstva. Snímka: archív Tatranskej galérie

Slovenský výtvarný projekt zobrazuje textilnú a vizuálnu tvorbu súčasnosti. „Ide o trienále, ktoré sa koná každé tri roky, pretože je to organizačne veľmi náročný projekt. Už počas tohto piateho ročníka sa myslí na ďalší a oslovujú sa autori z celého sveta,“ informuje riaditeľka Tatranskej galérie Anna Ondrušeková, ktorá je aj členkou poroty. Tú tvoria umelci a galeristi Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska, ktorí hodnotia kategóriu profesionálnych umelcov a kategóriu študentov umeleckých škôl. Do súťaže sa tentoraz zapojilo 400 umelcov zo 49 krajín a 5 kontinentov. „Zasadnutie poroty bolo náročné, zasadali sme dvakrát, kým sme sa dopracovali k výsledkom. Z tisíc prihlásených diel sme vybrali 121 najlepších. Je zaujímavé, že niektoré práce študentov boli kvalitatívne na veľmi vysokej úrovni, možno aj prevyšovali tie profesionálne,“ približuje Anna Ondrušeková.

Ďalšie kórejské dielo Ragface od Jiseon Yoon. Snímka: archív TG

Cieľom je oživiť textilnú tvorbu

„Textil je veľmi stará umelecká technika ešte z praveku. Teraz je tak trošku v úzadí, pretože sa preferujú buď rôzne inštalácie, alebo maľba, kresba či videá. Tento projekt je ale svedkom toho, že textil môže byť rovnako zastúpený aj v maľbe, videu či v inštaláciách. Na vysokých školách umeleckého zamerania sa textil študuje ako odbor, takže stále sa na tú techniku prihliada. Ešte pred 30 až 50 rokmi boli v textilnom umení klasické tkané gobelíny, teraz sa do tvorby dostávajú nové technológie a prístupy. Je to normálny prejav umenia ako každé iné,“ konštatuje riaditeľka popradskej galérie a dodáva: „Zámerom projektu je oživiť textilnú tvorbu, priblížiť návštevníkom nielen klasické tkanie gobelínov, ale aj moderný prístup. Niekedy sa bežne štrikovalo, háčkovalo, plietlo. Teraz mladá generácia nepoužíva tieto techniky vôbec. Čiže cieľom je trošku oživiť spomienky na staré textilné techniky, ale samozrejme, ukázať, ako sa dajú novým, moderným spôsobom inovovať.“

Cenu Tatranskej galérie v Poprade získala za svoje Posolstvo Slovenka Lucia Seppová. Snímka: archív TG

Dielo z plastových vlákien cenoviek

Podujatie z dielne Andreja a Martina Augustína udeľuje hlavnú cenu Grand Prix Boženy Augustínovej, tri ceny Excellent Award a porotcovia z jednotlivých galérií môžu cenu udeliť tiež. Cenu Tatranskej galérie v Poprade získala študentka Lucia Seppová za dielo Posolstvo, ktoré je prepojením literatúry, textilu a audiovizuálnej techniky. „Keď sa povie textil, každý si najprv myslí, že sa využívajú len textilné vlákna. Ale textilná tvorba, je vlastne spôsob narábania s materiálom, napr. spôsob vypletania, tvorenia jednotlivých štruktúr, a tie sa dajú tvoriť nielen z látok, vlny, bavlny, ale aj z odpadových materiálov,“ hovorí Anna Ondrušeková a pokračuje: „Napríklad dielo Thought Bubbles od Sui Park zo Spojených štátov je vyrobené z plastových vlákien, ktoré sa používajú na prichytenie cenoviek o oblečenie. Do umeleckých diel sa vkladajú nové nanotechnológie svietiacich vlákien, nové prístupy spracovania či kompozície s vláknami. Ide o veľmi zaujímavé inštalácie, ktoré tu budeme mať. Porota vyberala moderné a zaujímavé prístupy, aby sme prilákali aj mladých návštevníkov, aby sa ľudia nebáli, že ak ide o textilnú tvorbu, uvidia iba závesné gobelíny. Mnohé diela sú aj interaktívne, kde máte prepojenie zvuku a obrazu s tkaním.“

Z plastových vlákien cenoviek je dielo s názvom Thought Bubbles. Snímka: archív TG

Novinkou je projekt Virtuálny vesmír

Hlavní organizátori OZ Trienále textilu bez hraníc prinášajú tento rok ako novinku Virtuálny vesmír. „Oslovili mladých ľudí, ktorí sa zaoberajú grafickým dizajnom, intermediálnou tvorbou a virtuálnou realitou a vytvorili veľmi zaujímavé virtuálne prostredie, kde sa návštevník bude môcť prostredníctvom najmodernejších technológií dostať priamo do sveta umeleckého diela. Bude to zaujímavá ponuka aj pre mladých ľudí, že si techniku budú môcť sami navigovať a dostať sa akoby dovnútra diela. Virtuálny vesmír bol veľmi náročný finančne, časovo aj technicky, ale návštevníci si ho budú môcť u nás pozrieť v takej kóji, ktorá na to bude prispôsobená,“ prezrádza Anna Ondrušeková.

Môžete darovať nepotrebnú vlnu

V Tatranskej galérii je tento projekt druhýkrát. „Keď tu bol pred troma rokmi, mal veľmi priaznivé odozvy a vysokú návštevnosť. Tento projekt je pre galériu iný v tom, že my sa väčšinou snažíme robiť jedného, dvoch autorov k nejakej téme, alebo tvorbu jedného autora a tu bude nainštalovaná práca 121 autorov, ktorých tvorba je dosť rozmanitá,“ vysvetľuje riaditeľka galérie. V rámci výstavy usporiada popradská inštitúcia pre verejnosť i tvorivé dielne. Nakúpili sme nejaké krosienka, ktoré deti budú môcť použiť. Vyhlásime aj zbierku. Kto má doma nejakú nepotrebnú vlnu alebo staré štrikované svetre, ktorých by sa chcel zbaviť, môže nám ich priniesť. My to vieme s týmito deťmi využiť. Chceme im ukázať aj klasické techniky s prepojením na moderné využitie v umení,“ uzatvára Anna Ondrušeková. Vernisáž výstavy sa 1. februára začne o 17.00 h. K dispozícii bude do 14. marca.

Ľudmila GROMADOVÁ