Historický kalendár – 2. týždeň

5. januára sa narodil učiteľ a riaditeľ školy Martin Králik (5. 1. 1914 Spišské Bystré – 1. 9. 1966 Bratislava). Od roku 1919 žil s rodičmi a súrodencami v Spišskej Sobote. Po absolvovaní gymnázia v Spišskej Novej Vsi v roku 1933 pôsobil ako učiteľ a neskôr ako správca školy v Malom Slavkove, Jarku v okrese Nitra, Vikartovciach, Šuňave a Podhorí v okrese Žilina. Tu sa aktívne zapojil do SNP. Pri trestnej akcii SS v zime 1945 bol s ďalšími dvomi občanmi Podhoria zbitý tak, že mal trvalé následky na zdraví. Od roku 1946 pôsobil ako riaditeľ školy v Matejovciach až do svojej predčasnej smrti. Pedagogické vzdelanie si doplnil absolvovaním PF UPJŠ v Prešove. Počas jeho pôsobenia bola v Matejovciach postavená nová, plne organizovaná základná škola.

7. januára sa narodil úradník, hokejista a funkcionár Ján Ochotnica (7. 1. 1923 Poprad – 3. 1. 1984 Veľká). Základnú školu absolvoval v Poprade, Strednú drevársku priemyslovku v Spišskej Novej Vsi a Obchodnú akadémiu v Poprade. Do roku 1963 pracoval ako úradník v Tatranských pílach v Poprade, následne do roku 1965 ako úradník v Tatrasvite vo Svite. V Poprade sa venoval športu, futbalu a hokeju ako aktívny hráč, ale pôsobil i ako funkcionár – tajomník vo futbalovom klube ŠK Poprad. V roku 1939 hľadal možnosti na záchranu ľadového hokeja v Poprade a bolo potrebné vytvoriť mužstvo z mladých a neskúsených hráčov. Pripojil sa k Rudolfovi Tomašekovi a Júliusovi Maličkému. Ochotnica pôsobil krátku dobu i ako tréner.

8. januára zomrel pedagóg a jeden z hlavných predstaviteľov Karpatskonemeckého spolku na Slovensku Vojtech Wagner (9. 5. 1944 Ľubica – 8. 1. 2009 Kežmarok). V Kežmarku ukončil Strednú poľnohospodársku odbornú školu. Odbor biológia – chémia ukončil na Pedagogickej fakulte UPJŠ v Prešove. Svoju kvalifikáciu si prehĺbil štúdiom psychológie na UPJŠ v Košiciach a nemeckého jazyka taktiež na UPJŠ v Prešove. Ako učiteľ pôsobil v Osturni, Toporci a Spišskej Belej. Od roku 1973 až do odchodu do dôchodku v roku 2006 pôsobil ako učiteľ a zástupca riaditeľa na Základnej škole na Hradnom námestí v Kežmarku. Vo svojom živote sa venoval hlavne práci s mládežou, viedol i basketbalový oddiel dorastencov. Vojtech Wagner bol od vzniku Karpatskonemeckého spolku (KdV) v roku 1990 jeho členom a od roku 1993 predsedom kežmarskej pobočky. V roku 1998 bol zvolený za predsedu regiónu Horný Spiš a nepretržite bol aj členom celoslovenského vedenia KdV.

9. januára sa narodil právnik a archivár Jozef Szontagh (9. 1. 1914 Revúca – 13. 11. 1983 Kežmarok). Vysokoškolské vzdelanie získal na Univerzite Komenského v Bratislave, kde v roku 1937 ukončil právnickú fakultu. V roku 1958 prevzal uvoľnené miesto vedúceho rodiaceho sa Okresného archívu v Kežmarku. Archívnictvu zostal verný až do odchodu do dôchodku koncom roku 1978. Po roku 1960 sa podieľal na zlučovaní kežmarského archívu s ostatnými v okresoch Poprad, Spišská Stará Ves a Stará Ľubovňa. Okrem odbornej archívnej práce sa zapájal aj do regionálnej histórie, publikoval celý rad článkov.

10. januára sa narodila kultúrna a sociálna činiteľka Zuzana Juliana Huszová (10. 1. 1819 Poprad – 16. 2. 1896 Poprad). Podporovala manžela Dávida Husza vo všetkých aktivitách. V priestoroch Huszovho parku zorganizovala v roku 1887 spoločensko-kultúrnu lotériu, ktorej finančný výťažok bol určený na nákup zbierok a vybudovanie expozície Karpatského múzea. Spolu s manželom založili a financovali prvý sirotinec pre opustené a chudobné deti v Poprade. Po manželovej smrti prevzala na seba jeho aktivity a záväzky, naďalej finančne podporovala múzeum a činnosť Uhorského Karpatského spolku. Zomrela sedem rokov po smrti manžela ako 78-ročná.

Pripravené v spolupráci s Podtatranskou knižnicou v Poprade.