Historický kalendár – 5. týždeň

30. januára sa narodil horolezec, tréner, skialpinista, horský vodca a člen Horskej služby TANAP-u Milan Kriššák (30. 1. 1944 Stráže pod Tatrami – 2. 7. 1979 Poprad). Venoval sa hokeju a potom horolezectvu, skialpinizmu a extrémnemu lyžovaniu. Bol dobrovoľný člen horskej služby, horský vodca. V roku 1974 začal pôsobiť ako profesionálny záchranca v Horskej službe TANAP-u. Bol československým reprezentantom v horolezectve. V roku 1976 sa stal štátnym trénerom. Bol účastníkom viacerých medzinárodných skialpinistických pretekov v alpských krajinách. S manželkou Františkou Orolínovou mal syna Michala a dcéru Evu. Zúčastnil sa v roku 1975 na prvých majstrovstvách sveta v skialpinizme Troffeo Mezzalama v Taliansku. V roku 1969 a 1971 sa stal účastníkom expedície na Nanga Parbat. V roku 1972 na Pamír, v roku 1973 bol na expedícii na Makalu, v roku 1974 a 1975 na Kaukaze. V roku 1976 bol opäť na expedícii na Makalu. Na vrchol novou cestou JZ pilierom vystúpili 24. mája Milan Kriššák, Karol Schubert a Španiel J. Camprubi. Karol Schubert pri zostupe zahynul. V roku 1977 bol na expedícii v Hindukúši. Drlík, Kriššák, Petrík, Neumann, Pelc a Tatarka urobili prvovýstupy S pilierom na Acher Čiogh (7 020 m n. m.) a direttissimu SV steny na Kohe Tez (7 015 m n. m.). Získal aj niekoľko ocenení – Za zásluhy o rozvoj československej telesnej výchovy I. stupňa, Zlatý odznak Slovenského horolezeckého spolku JAMES a Cenu fair play SOV za príkladný čin. Zahynul pri plnení služobných povinností. Počas záchrannej akcie 25. júna 1979 v závere Mlynickej doliny vo Vysokých Tatrách havaroval vrtuľník Mi-8 s tromi členmi posádky a šiestimi záchrancami. Milan Kriššák s najľahšími zraneniami zomrel na následky embólie pľúc v nemocnici v Poprade.

31. januára zomrel pedagóg Alexander Kertscher (22. 4. 1860 Spišská Nová Ves – 31. 1. 1929 Pohorelá). Študoval na domácom gymnáziu a učiteľskom ústave. V roku 1879 získal učiteľský diplom. Už od roku 1880 ho zvolila evanjelická cirkevná obec v Kežmarku za učiteľa 5. a 6. dievčenskej triedy ľudovej školy. V roku 1887 sa stal jej riaditeľom. Kertscher sa začal zaujímať o možnosti ďalšieho vzdelávania dievčat po ukončení ľudovej školy. Navrhol, aby sa 5. a 6. dievčenská trieda zmenili na meštianske triedy a postupne rozšírili o potrebný počet ďalších vyšších tried. Za pomoci mesta Kežmarok sa jeho myšlienka realizovala v roku 1895 a Kertscher sa stal aj riaditeľom školy. Popritom pracoval v miestnom evanjelickom zbore ako kurátor lýcea či v Spolku spišských učiteľov.

31. januára zomrel farmakológ a univerzitný profesor Pavol Lipták (29. 6. 1887 Veľká – 31. 1. 1949 Budapešť). Farmáciu a medicínu študoval na univerzite v Budapešti. V roku 1910 sa stal farmakológom. V roku 1922 získal titul doc., v roku 1932 mimoriadny a v roku 1939 riadny univerzitný profesor. Od roku 1914 bol pracovníkom, neskôr riaditeľom Farmakognostického ústavu v Budapešti. Pracoval najmä vo farmakognózii. Zaoberal sa koreňom ipekakuany, drogami s obsahom oximetylantrachinonových derivátov, účinkami Secale cornutum. Bol zakladajúcim členom a dlhoročným tajomníkom maďarskej lekárnickej spoločnosti, autorom monografických prác, vysokoškolských učebníc a štúdií v odborných časopisoch.

Pripravené v spolupráci s Podtatranskou knižnicou v Poprade.