Požiadajte o príspevok na šport či kultúru

Prešovský samosprávny kraj rozdelí dotácie za milión eur. Minulý rok uspelo 70 percent žiadateľov.

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja. Snímka: archív PSK

O príspevky z programov šport, kultúra a sociálne služby môžu požiadať zástupcovia obcí a miest v PSK, cirkvi, neziskové organizácie, občianske združenia, podnikatelia, ale aj právnické a fyzické osoby. O dotácie sa môžete uchádzať v dvoch výzvach, na ktoré krajský parlament uvoľnil jeden milión eur. V rámci výzvy zastupiteľstva PSK ide o rozpočet 899-tisíc eur, cez Výzvu predsedu PSK rozdelí Milan Majerský 101-tisíc eur. Žiadateľov čaká jednoduchšia cesta.

Prvá uzávierka je vo februári

„V tomto roku máme novinku, že žiadatelia v prvej fáze nemusia predkladať všetky dokumenty. Stačí, že zašlú žiadosť. Až keď bude ich žiadosť schválená, dodajú ku podpisu zmluvy potrebné materiály. Väčšina materiálov sa dodáva vo forme čestného vyhlásenia, takže aj to je zjednodušenie pre žiadateľov,“ uviedla vedúca odboru financií PSK Dagmar Olekšáková. Minimálna výška dotácie je 800 eur, maximálna päťtisíc eur. Spolufinancovanie projektu zostáva vo výške 20 percent zo schválenej dotácie. „Ak niekto žiada väčšiu finančnú výpomoc a je mu schválená nižšia suma, stačí, že doloží svoje finančné prostriedky k schválenej sume,“ vysvetlila Olekšáková. Žiadosti na Výzvu PSK predkladajte do 15. februára 2019 a na Výzvu predsedu PSK do 31. augusta 2019.

(red)