Pri „Pradiarni“ pribudne tento rok okružná križovatka

Okružná križovatka na ceste I/66 bude slúžiť aj investorovi Mubea. Tiež by mala pomôcť napojeniu na plánovanú rekreačnú zónu, kde je dnes štrkovisko.

Na tomto mieste vyrastie okružná križovatka. Snímka: jat

V rámci zabezpečenia dopravného napojenia nového výrobného závodu Mubea na štátnu cestu prvej triedy č. 66 musí mesto Kežmarok dobudovať v rámci priemyselného parku pri Pradiarni novú prístupovú cestu. Povedie okolo štrkoviska cez železničné priecestie až na štátnu cestu v línii súčasnej panelovej cesty. Súčasťou investície je aj vybudovanie okružnej križovatky na začiatku katastrálneho územia Spišská Belá v mieste, kde je v súčasnosti výjazd od čistiarne odpadových vôd okolo štrkoviska. „Táto križovatka zároveň umožní dopravné napojenie aj plánovanej rekreačno-oddychovej zóny – súčasné štrkovisko, ktorá doposiaľ mala nedoriešený prístup zo štátnej cesty. Problém bol aj s nezabezpečeným železničným priecestím,“ uviedol na webe Spišskej Belej mestský poslanec Štefan Bieľak.

Železničné priecestie dostane svetelnú signalizáciu. Snímka: jat

V rámci projektu dopravnej infraštruktúry pre priemyselný park sa prebuduje aj nezabezpečené železničné priecestie. Nové priecestie s potrebnou nosnosťou pre nákladnú dopravu bude zabezpečené svetelnou signalizáciou.

Pozemky nepredali

„Okružná križovatka by sa mala urobiť do konca roka, ale chceli by sme to stihnúť už v prvom polroku. Podľa záväzku, ktorý máme k firme Mubea, by to totiž malo byť do konca polroka,“ vraví vedúca Oddelenia územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku Mestského úradu v Kežmarku. Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej 6. decembra 2018 prerokovalo žiadosť mesta Kežmarok o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve mesta Spišská Belá v Strážkach. Spišská Belá však schválila zriadenie bezodplatného vecného bremena na pozemkoch, na ktorých sa bude nachádzať okružná križovatka aj prístupová cesta.

Spišská Belá plánuje pri priemyselnom parku rekreačnú zónu. Ilustračná snímka: rov

Vecné bremeno sa má zriadiť bezodplatne a na dobu neurčitú, Spišská Belá ale požaduje splnenie určitých podmienok, ktoré mesto zverejnilo aj na svojom webe. Zahraničný investor má vybudovať ochrannú izolačnú zeleň pozdĺž celej katastrálnej hranice v rozsahu budúceho výrobného areálu spoločnosti Mubea z dôvodu bezprostrednej blízkosti plánovaného rekreačného areálu v Strážkach. Spišskobeľania žiadajú od Kežmarku aj vybudovanie chodníka pre peších od areálu Mubea po jestvujúci chodník na Medňanského ulici v Strážkach. Kežmarok má tiež spojiť cyklistický chodník Strážky s cyklistickým chodníkom Kežmarok popri prístupovej ceste. Okružnú križovatku je podľa vedenia Spišskej Belej nutné vybudovať ako štvorramennú, teda aj s možnosťou výjazdu do budúcej plánovanej zástavby rodinných domov.

Výrobu spustia tento rok

Dobudovanie technickej infraštruktúry v priemyselnom parku bude stáť 2,27 milióna eur, ktoré Kežmarok získal zo štátneho rozpočtu. Keďže kežmarský okres patrí medzi najmenej rozvinuté okresy, firma Mubea získa daňovú úľavu na nákup investičného majetku na úrovni 14 miliónov eur.

Základný kameň závodu poklepali (zľava) primátor Kežmarku Ján Ferenčák, premiér Peter Pellegrini, konateľ a majiteľ spoločnosti Mubea Thomas Muhr a minister hospodárstva Peter Žiga. Snímka: jat

Investícia švajčiarskej spoločnosti by v Kežmarku mala do roku 2023 dosiahnuť 51 miliónov eur. V závode na autokomponenty by malo nájsť prácu 500 ľudí, z toho sto vo vývoji. Výrobu by mali spustiť v druhom kvartáli tohto roku. Mubea je jedným zo svetových lídrov vo výrobe vysoko výkonných pružín a typologicky súvisiacich produktov pre automobilový priemysel.

 Jana TOMALOVÁ