Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 1.-2. týždeň

* Novovymenovaným županom Spišskej župy sa ešte v závere roku 1918 stal Dr. Ján Rumman a jeho dočasným sídlom sa od 1. januára stal na niekoľko dní Poprad. Udialo sa tak najmä preto, lebo Poprad bol mestom bezpečnejším a tolerantnejším k novej republike než napr. Kežmarok, pričom v Poprade bola koncentrovaná aj najväčšia vojenská sila v tejto oblasti.
* Menšie vojenské oddiely postupne zabránili vykrádaniu hotelov, penziónov a liečebných zariadení v tatranských osadách. Po príchode vojenskej hliadky na Štrbské Pleso dňa 3. januára sa pod kontrolu čs. armády dostali prakticky všetky osady na južných svahoch Tatier. Hliadka, ktorá prišla na Štrbské Pleso, tam našla priamu telefónnu linku do Budapešti.
* Na Štrbskom Plese sa stretla trojica českých turistov (Chytil, Chytilová, Macháček) so skupinou liptovských turistov. Spoločne sa začal proces premenovávania objektov nielen v samotnej osade, ale aj vo Vyšných Hágoch a v Tatranskej Polianke, zhadzovania tabúľ s ich pôvodným názvom a inštalovaním nových. Rozhodli aj o pomenovaní Cesty Slobody, o čo neskôr požiadali príslušné orgány, a tak sa zrodil názov cesty cez Tatry.
* V Kežmarku sa po vianočných prázdninách školské vyučovanie nezačalo v plnom rozsahu, lebo v gymnáziu, obchodnej škole, textilnej škole i v štátnych školách zabralo vojsko po piatich miestnostiach na ubytovanie, kancelárie a ďalšie potreby. Problémom sa stala aj vlaková doprava, lebo pre nedostatok uhlia nemohol premávať ani tzv. školský vlak z Popradu.
* Oficiálne sa Poprad stal posádkovým mestom 6. januára. Tento štatút mu udelil sám veliteľ vojsk generál Lugi Giuseppe Piccione, ktorý v ten deň vykonal inšpekčnú cestu do Popradu.
* Nový spišský župan Ján Rumman sa 7. januára zo svojho dočasného sídla sťahoval do sídelného župného sídla Levoče. Sane so županom ťahané koňmi strážil po celej ceste malý vojenský oddiel. Hoci bol príchod nového župana avizovaný, nik ho v Levoči nečakal, námestie bolo bez jediného vítajúceho, úrad prázdny. Následné dni ukázali, že to nová vládna moc nebude mať na Spiši vôbec jednoduché.

(arg)