Bezplatná wifi zóna bude aj na cintoríne

Lendak je prvou obcou na Slovensku, ktorá podpísala zmluvu s úradom podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu na projekt WiFi pre Teba.

Podpredseda vlády Richard Raši (vpravo) odovzdal starostovi Lendaku Pavlovi Hudáčekovi certifikát k projektu WiFi pre Teba. Snímka: rov

Symbolický šek na 15-tisíc eur odovzdal podpredseda vlády Richard Raši vo štvrtok starostovi obce Pavlovi Hudáčekovi. V rámci projektu vzniknú v Lendaku bezplatné wifi zóny na verejných priestranstvách. Jednou z nich je aj lokalita futbalového a workoutového ihriska, ktoré si podpredseda vlády osobne pozrel. „Celý projekt je aj o tom, aby sa nám ľudia neodsťahovávali z takýchto obcí, lebo im chýba internet. Internet je súčasťou života našich mladých ľudí. Myslíme si, že mnohokrát nedostupnosť internetu býva jazýčkom na váhach, ktorý tlačí mladých ľudí z obcí do miest,“ uviedol Raši.

Šancu majú všetky obce

V rámci prvého kola výzvy WiFi pre Teba, ktorú vyhlásil úrad podpredsedu vlády, boli okrem Lendaku úspešné aj obce Strekov, Makov, Majcichov, Rejdová, Pokryváč, Pucov, Veľké Orvište či Hladovka. V prvom kole bolo úspešných viac ako sto obcí. Do výzvy sa môže zapojiť každá obec a mesto. Bez rozdielu veľkosti obce či mesta môžu samosprávy získať 15-tisíc eur na vybudovanie bezplatných wifi zón. Na celý projekt je vyčlenených desať miliónov eur z eurofondov. V týchto dňoch prebieha druhé kolo výzvy, v ktorom úrad dostal zatiaľ 85 žiadostí v celkovej výške takmer jeden milión eur. Druhé kolo výzvy sa uzatvára 13. februára. Raši je presvedčený, že uspokoja každú samosprávu, ktorá požiada o príspevok. Ak starosta obce použije pri podávaní žiadosti elektronický občiansky preukaz, mnohé časti žiadosti sa mu v systéme automaticky vyplnia. Úrad tiež pripravil podmienky súťaže na obstaranie hardvéru podľa požiadaviek Európskej únie, takže starostom odpadajú problémy s transparentným nastavením súťaže. Samosprávy sa na celom projekte podieľajú piatimi percentami, desať percent platí štát a 85 percent je hradených z eurofondov.

Lendak. Ilustračná snímka: rov

Wifi zóna pokryje aj cintorín

V rámci projektu vybuduje Lendak 12 wifi zón, z toho šesť v interiéri a šesť exteriérových. Okrem iných sa bude dať pripojiť na obecnom úrade, autobusovej zastávke, v kultúrnom dome, pri detských a športových ihriskách či múzeu ľudovej kultúry. Wifi signálom bude pokrytý aj miestny cintorín. „Nie je to samoúčelné. Do budúcnosti chceme pripraviť virtuálny cintorín, kde bude zoznam hrobových miest a keď niekto príde, bude si môcť bez problémov nájsť svojho zosnulého,“ uviedol Hudáček. S prácami na projekte sa začne hneď po zlepšení počasia. Starosta predpokladá, že v máji by mohli mať bezplatný internet v prevádzke. Ročné náklady na prevádzku odhaduje na tisíc eur.

Poprad je lídrom smart riešení

Podvečer navštívil Richard Raši mesto Poprad. Len v stredu úrad spustil do prevádzky internetovú stránku www.smartcity.gov.sk, ktorá je určená nielen pre samosprávy, ale aj podnikateľov a obyvateľov, kde si môžu nájsť všetky projekty chytrých a inteligentných riešení v samosprávach. „Na jednom mieste sa im objavia všetky výzvy z eurofondov, ktoré slúžia na rozvoj miest a obcí. Okrem toho tam sú príklady obcí a miest zo Slovenska i zahraničia, čo všetko sa robí v projektoch smart city, aby sa vedeli orientovať i inšpirovať. Nechýbajú kontakty na naše poradenské centrá,“ povedal Raši. Informačno-poradenské centrá sú zriadené pri úradoch samosprávnych krajov. Poprad si Raši vybral hlavne preto, lebo „je jedno z najaktívnejších miest v oblasti chytrých riešení. Má urobenú stratégiu do roku 2040,“ dodal Raši.

Rastislav OVŠONKA