Budú rušiť dohody, predávať, odvolávať i menovať

Na druhom riadnom zasadnutí sa vo štvrtok zídu poslanci Mestského zastupiteľstva v Poprade.

Poprad chce predať bývalé kasárne, podiel v Aquacity a zrušiť eurofondový projekt. Snímka: rov

V úvodnej časti rokovania majú poslanci na programe aj úpravu rokovacieho poriadku, úpravu zásad hospodárenia s majetkom mesta, zásad prenájmu nebytových priestorov či zásad prenájmu pozemkov vo vlastníctve mesta.

Zrušiť, zrušiť, zrušiť

Odbor Strategický rozvojový manažment na Mestskom úrade v Poprade navrhol poslancom zrušenie a vystúpenie mesta z viacerých organizácií a združení. Mesto plánuje zrušiť členstvo v Európskej asociácii združenia miest a obcí so záujmom o udržateľnú energetiku Energy Cities. Samospráva tiež chce zrušiť členstvo v záujmovom združení právnických osôb Slovak Smart City Cluster. Poprad pravdepodobne vystúpi z Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí. Strategický rozvojový manažment tiež navrhuje vystúpenie zo združenia právnických osôb Košice IT Valley. Na programe bude aj odstúpenie od Dohody o spolupráci medzi mestami Lublin a Poprad a tiež z Memoranda o vzájomnej spolupráci medzi Oulu, mestom Fínskej republiky a Popradom, mestom Slovenskej republiky. Očakáva sa aj zrušenie Dohody o konzorciu týkajúcej sa projektu Making-City, ale aj Partnerskej dohody medzi samosprávami mesta Mantova, vedúcim partnerom a partnermi na realizáciu projektu Interreg Central Europe Bhenefit. Poslanci tiež majú na pláne zrušiť Radu pre priestorové plánovanie mesta Poprad ako aj rokovací poriadok tejto rady.
Poprad tiež plánuje odstúpiť od Partnerskej zmluvy v rámci Programu cezhraničnej poľsko-slovenskej spolupráce. V rámci programu bolo mesto úspešné s projektom Múzea turistiky, na ktorý získalo vyše 700-tisíc eur z eurofondov. Všetky tieto zmluvy, partnerstvá, dohody či rada boli prijaté predchádzajúcim vedením mesta.

Poprad chce vystúpiť aj z Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí. Ilustračná snímka: red

Odvolať a menovať

V súvislosti s komunálnymi voľbami, ktoré priniesli nové zloženie mestského zastupiteľstva i zmenu na poste primátora, poslanci prevolia zástupcov samosprávy v spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta. Novým členom dozornej rady Aquaparku Poprad sa má stať viceprimátor Ondrej Kavka, členom dozornej rady Brantner Poprad Marián Saraka. Členom dozornej rady spoločnosti Veolia Energia Poprad sa majú stať Alena Madzinová, Peter Brenišin a Mária Radačovská a členom predstavenstva viceprimátor Štefan Pčola. V dozornej rade Podtatranskej vodárenskej spoločnosti má sedieť primátor Anton Danko, ten má sedieť aj v dozornej rade Letiska Poprad-Tatry. V Popradskej energetickej spoločnosti majú byť členmi dozornej rady Milan Baran, Peter Brenišin a Ján Košťálik.
Poslanci tiež budú schvaľovať nových konateľov a riaditeľov mestských firiem. Novým konateľom TV Poprad sa má stať Martin Sýkora, ktorý bol jediným uchádzačom vo výberovom konaní. Konateľom Pohrebno-cintorínskych služieb sa má stať Marek Budzák, ktorý ako jediný z dvoch záujemcov splnil kritériá výberového konania. Pred komunálnymi voľbami sa Marek Budzák vzdal kandidatúry v prospech súčasného primátora. Novou riaditeľkou Centra sociálnych služieb v Poprade sa má stať Eva Kovalčíková, ktorá ako jediná splnila podmienky výberového konania. Okrem nej sa o post uchádzali ďalšie dve záujemkyne. Jedna z nich sa z účasti na konkurze ospravedlnila, druhá nesplnila podmienku požadovaného vzdelania a z výberového konania ju komisia vylúčila.

Ilustračná snímka: rov

Predať, predať, predať

Hneď ako poslanci schvália zástupcov mesta v týchto spoločnostiach, prerokujú návrh na schválenie zámeru na odpredaj obchodného podielu mesta v spoločnosti Aquapark Poprad. Mesto v tejto firme vlastní 15-percentný podiel. V materiáli na zastupiteľstvo sa ako dôvod uvádza, že „po zvážení všetkých okolností a vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť Aquapark Poprad od jej založenia nevyplatila mestu Poprad žiaden podiel na zisku.“ O podmienkach odpredaja podielu v Aquaparku Poprad má rokovať primátor. Mestské zastupiteľstvo má tiež na programe schvaľovanie komisie na predaj areálu bývalých kasární na sídlisku Západ.
Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Poprade sa uskutoční v zasadačke Mestského úradu v Poprade, začiatok je tento štvrtok o 9.00 h. Rokovanie zastupiteľstva je verejné.

Rastislav OVŠONKA