Cesta otvára nové možnosti

Už v apríli začne Prešovský samosprávny kraj s výstavbou preložky cesty III/3146, ktorá bude tvoriť juhovýchodný obchvat mesta Stará Ľubovňa.

PSK a Stará Ľubovňa vybudujú juhovýchodný obchvat mesta. Snímka: Mesto Stará Ľubovňa

Práve investícia do vybudovania novej cesty v Starej Ľubovni je podľa predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského „výnimočnou časťou tohtoročného rozpočtu v oblasti budovania a rekonštrukcií ciest.“ Touto preložkou by sa mala odkloniť doprava z centra mesta v smere od Novej Ľubovne, Jakubian a Kolačkova. Dodávateľom stavby bude firma Doprastav. Na výstavbu má firma šesť mesiacov.

Na námestí chcú pešiu zónu

„Cesty sú najväčší problém. Akonáhle vybudujeme cesty, je lepšia doprava či už za prácou, do školy alebo k známym. Je lepší rozvoj cestovného ruchu, a samozrejme, je lepšia dostupnosť regiónu pre investorov, ktorí by tu chceli prísť, vybudovať nejakú fabriku a zamestnať ľudí,“ povedal Milan Majerský. Celkové náklady na výstavbu juhovýchodného obchvatu Starej Ľubovne predstavujú 2,35 milióna eur, z toho samosprávny kraj vloží do projektu 1,35 milióna eur, zvyšný milión eur dá mesto Stará Ľubovňa. Podľa primátora Ľuboša Tomka mesto do výkupov pozemkov a projektovej dokumentácie investovalo ďalších približne 400-tisíc eur. Nová cesta bude po dobudovaní v majetku Prešovského samosprávneho kraja, ktorý sa bude starať aj o jej následnú údržbu.
Podľa primátora juhovýchodný obchvat mesta otvorí možnosť uzavrieť časť centra Starej Ľubovne pre automobilovú dopravu a vytvoriť tu pešiu zónu. „Máme tu atrakciu v podobe hradu. Našou ambíciou je dotiahnuť časť turistov z hradu aj do historického centra. Musíme im však vytvoriť patričnú ponuku,“ uviedol Tomko. Prednedávnom sa v Kostole sv. Mikuláša našli stredoveké fresky. Mesto v spolupráci s cirkvou plánuje kostol sprístupniť pre turistov. Na námestí sú podľa neho aj ďalšie zaujímavosti, o ktoré by turisti mohli mať záujem. Limitujúcim faktorom a najväčším negatívom však je práve intenzívna doprava v centre. „Obchvat vytvára možnosť, aby sme pešiu zónu vytvorili,“ uviedol Tomko.

Na časti námestia by chceli v Starej Ľubovni vybudovať pešiu zónu. Snímka: rov

Mesto potrebuje dobudovať Vansovej ulicu

Napriek tomu, že juhovýchodný obchvat mesta by mal odľahčiť centrum od dopravy, pre samosprávu bude mať táto komunikácia plný význam až po dobudovaní Vansovej ulice. „Novou cestou sa otvára aj nové územie. V tejto lokalite už máme vypracovanú zastavovaciu štúdiu. Potrebujeme dobudovať infraštruktúru. Štúdia vo východnej časti mesta predpokladá výstavbu 11 bytových domov a približne 40 rodinných domov. Možno práve to je pridaná hodnota obchvatu pre mesto, avšak musíme investovať do výstavby Vansovej ulice, aby mal obchvat plnohodnotný efekt pre naše mesto,“ povedal Tomko. V uplynulých rokoch mesto vysporiadalo pozemky pod pripravovanou cestou na Vansovej ulici. Momentálne zostáva vysporiadať už len dve parcely. Koncom apríla má byť na svete aj projektová dokumentácia. „Nevylučujem, ak sa nám podarí majetkoprávne vysporiadať pozemky, tak pristúpime aj k obstarávaniu tejto stavby,“ dodal Tomko.

Rastislav OVŠONKA