Gymnázium sa presťahuje do areálu základnej školy

Mesto má záujem udržať jedinú strednú školu na Zamagurí.

Gymnázium v Spišskej Starej Vsi. Snímka: rov

„Mesto Spišská Stará Ves je aj zriaďovateľom gymnázia. Súčasná budova gymnázia je kapacitne určená pre viac ako 300 žiakov, dnes ju navštevuje okolo 80 študentov,“ uviedol primátor Spišskej Starej Vsi Ján Kurňava. Od presťahovania gymnázia do školského areálu si samospráva sľubuje zefektívnenie prevádzky školských zariadení. „Ušetrili by sa náklady na energie, čo by nám pomohlo udržať gymnázium,“ dodal primátor.

Vznikne študentské mestečko

Súčasnú budovu gymnázia by mesto ponúklo vyššiemu územnému celku, prípadne by ju predalo. „Ešte nevieme čo, ale určite vieme, že ťahať budovu je neúnosné, hlavne z pohľadu nákladov na energie a prevádzku,“ povedal Kurňava. Technický stav objektu si vyžaduje investície. Presťahovaním do areálu základnej školy by sa zvýšil komfort nielen pre študentov, ale aj pre učiteľov, keďže viacerí vyučujú nielen na základnej škole, ale aj na gymnáziu.
Presťahovaním gymnázia do školského areálu by vzniklo školské centrum, kde by bolo okrem materskej a základnej školy aj gymnázium. „Vzniklo by tu študentské mestečko,“ doplnil primátor. Všetky investície samospráva už dlhšie smeruje práve do existujúceho areálu základnej a materskej školy. Najnovšie to bude vybudovanie odborných učební na základnej škole. Z Integrovaného regionálneho operačného programu mesto získalo 180-tisíc eur. Učebne by mali byť hotové ešte tohto roku.
Samospráva v súčasnosti pripravuje projektovú dokumentáciu na nadstavbu školskej jedálne v areáli základnej školy. „Neviem, či sa nám to podarí na budúci rok, ale do dvoch rokov by sme to chceli mať presťahované. Čím skôr, tým lepšie, pretože náklady na prevádzku stále stúpajú a je to dosť veľká záťaž pre samosprávu. Náklady na vybudovanie nových priestorov pre gymnázium odhaduje primátor na 300-tisíc eur.

Spojená škola v Spišskej Starej Vsi. Snímka: rov

Jediná stredná škola na Zamagurí

Súčasná budova základnej školy bola otvorená v roku 1962. Spoločné riaditeľstvo tu vtedy mali nielen základná deväťročná škola, ale aj stredná všeobecno-vzdelávacia škola – dnešné gymnázium. Od roku 1972 fungovali ako samostatné subjekty. Výrazná zmena nastala v roku 2011, kedy sa zriaďovateľom gymnázia namiesto Prešovského samosprávneho kraja stalo mesto Spišská Stará Ves.
K 31. augustu 2011 zanikli všetky školy a školské zariadenia v meste ako samostatné právne subjekty a bola zriadená Spojená škola so štyrmi organizačnými zložkami, a to základnou školou, gymnáziom, materskou školou a základnou umeleckou školou. Súčasťou školy sú aj školský klub detí, dve školské jedálne a Centrum voľného času. Základnú školu navštevuje približne 300 detí, materskú školu vyše 70 detí a viac ako 80 žiakov študuje na gymnáziu. Gymnázium v Spišskej Starej Vsi je v súčasnosti jedinou strednou školou v Zamagurí. Z celkového rozpočtu mesta na tento rok vo výške približne 2,7 milióna eur je na školstvo v meste určených viac ako polovica, a to 1,4 milióna eur.

Rastislav OVŠONKA