Lezcom sa návrh nepozdáva, žiadajú viac voľnosti

Výhrady voči návrhu majú aj ďalšie záujmové organizácie turistov, sprievodcov, skialpinistov, vodákov, ale aj jednotlivci.

Ilustračná snímka: jat

Slovenský horolezecký spolok JAMES nesúhlasí so zverejneným návrhom Návštevného poriadku Tatranského národného parku, ktorého verejná prezentácia sa uskutočnila uplynulý týždeň vo Vysokých Tatrách. V Starom Smokovci to uviedol predseda spolku Igor Koller.

Zákazy nie sú podložené argumentami

„Mali sme určité obmedzenia, ktoré rešpektujeme, keďže ide o národný park. Keď sa však robí nový predpis, ktorý má platiť mnoho rokov, tak sme očakávali, že bude niečo vyhodnotené a budú analyzované dôvody. Analýz nie je veľa, niektoré sú. Odvolávame sa hlavne na sčítavanie kamzíkov, kde sa ich stav fantasticky zlepšil, s čím súhlasí aj ochrana prírody aj Správa TANAP-u a príde tu nový predpis – návrh Návštevného poriadku TANAP-u, kde sú reštrikcie oveľa väčšie. Preto sa logicky pýtame, prečo?“ povedal Igor Koller. S takýmto prístupom horolezci zásadne nesúhlasia. Podľa horolezcov, ak sa environmentálna situácia zlepšila, tak by mali byť reštrikcie menšie, nie väčšie.
Jedna z najväčších výhrad horolezcov je voči obmedzeniu výkonu horolezectva. Tejto záľube by sa podľa nového návrhu mohli venovať len v období od 1. júna do 31. októbra a potom od 15. decembra do 15. apríla. Výhrady majú horolezci aj voči ohraničeniu začiatku a konca túry, ktoré by sa mali začať s východom slnka a ukončiť do jeho západu. Takéto ohraničenie môže podľa Kollera priniesť absurdnú situáciu, keď sa horolezec, ale aj turista či cyklista, nestihne vrátiť z túry do západu slnka. „Čo má v takom prípade urobiť horolezec či turista? Má sa zastreliť, lebo nedodržuje poriadok, keď pokračuje na chatu? Má bivakovať? Ale to je ešte horšie, keďže to je prísne zakázané. Veď je úplne prirodzené, že každý sa chce vrátiť do zotmenia. Je to v záujme bezpečnosti,“ doplnil Koller.

Ochrana tatranských endemitov je hlavný argument na väčšiu ochranu. Ilustračná snímka: Peter Lapšanský, ŠL TANAP

V alpínskom stupni sú psy nežiadúce

„My sme povinní a máme zodpovednosť voči občanom tohto štátu, aby sme predmet ochrany zachovali pre generácie, ktoré prídu po nás,“ uviedol na adresu kritikov návrhu návštevného poriadku riaditeľ Správy TANAP-u Pavol Majko. Viacero otázok počas prezentácie smerovalo na zväčšenie reštrikcií voči psíčkarom, ktorých návštevný poriadok vykazuje z viacerých oblastí. „Psov vyhodnocujeme ako zásadný negatívny vplyv v alpínskom stupni a púšťajú ich na voľno. Prenasledujú divú zver – chránené druhy živočíchov,“ povedal Majko.
Časové obmedzenia začiatku a konca túry súvisia podľa riaditeľa Správy TANAP-u so zmenou biorytmu živočíchov. Zvieratá sú podľa neho sústavne atakované prítomnosťou ľudí. „Uvedomujeme si určité praktické dôsledky neskorších nástupov na horolezecké túry, budeme čakať na pripomienky od horolezcov a budeme ich vyhodnocovať,“ uviedol Pavol Majko. V minulosti sa však stalo aj to, že bivakujúcich v Tatrách napadol medveď. Bivakovanie je pritom v národnom parku zakázané.

Problémom je vymožiteľnosť práva

Šéf slovenských horolezcov otvoril aj tému udeľovania rôznych výnimiek. „Je to slovenský folklór. V zásade, výnimky podporujú aj korupčné správanie v spoločnosti. Alebo je niečo zakázané a je, a zrazu si niekto vybavuje výnimku a dostane ju,“ uviedol Koller. Ideálny návštevný poriadok by mal byť podľa neho veľmi voľný. Mal by byť o tom, ako sa tu ľudia majú správať. Ak je raz niečo zakázané, tak sa tam nesmie ani s výnimkou. Návštevník by nemal byť obmedzovaný ani členstvom v organizáciách či výstrojom a výzbrojou. Podľa Kollera problém je v prvom rade vo vymožiteľnosti práva, a to nielen v súvislosti s návštevným poriadkom. Hoci návštevný poriadok mnoho vecí zakazuje či prikazuje, avšak reálne neboli za mnohé porušenia udelené žiadne sankcie. „Keď budú mať ochranári právomoci, tak sa nebude kontrolovať preukaz, ale ten, kto sa správa protizákonne a ten bude sankcionovaný. My aj tým, že nechceme takýto socialistický návštevný poriadok, bojujeme za normálne napredovanie tejto spoločnosti k demokratickým normám, kde osobná zodpovednosť jednotlivca je postavená na najvyššiu úroveň. Ak jednotlivec urobí nejakú chybu a protizákonné konanie, tak má byť jednotlivec postihnutý. Riešením nie sú celoplošné zákazy,“ uzavrel Koller.

Pripomienkovať môžu aj jednotlivci

Za najdôležitejšie považuje Majko skutočnosť, že návrh Návštevného poriadku TANAP-u bol vypracovaný a spustil sa celý proces jeho schvaľovania. V súčasnosti má verejnosť možnosť pripomienkovať celý návrh návštevného poriadku. „Budeme vyhodnocovať jednotlivé pripomienky a našou snahou bude skombinovať to tak, aby bola spokojnosť aj na strane záujmových skupín, ale zároveň musíme byť spokojní aj my, aby predmet ochrany v TANAP-e nebol ohrozený,“ povedal Majko. Niektoré z argumentov, ktoré odzneli na štvrtkovej verejnej prezentácii vo Vysokých Tatrách si vie Pavol Majko predstaviť zapracovať do návrhu. „Niektoré mi prídu, akoby ľudia ostali žiť v socializme a nevedeli akceptovať vlastnícke práva. Našou snahou je nájsť dohodu a aj pochopenie, prečo to robíme,“ dodal riaditeľ tatranských ochranárov.
Pripomienkovať návrh návštevného poriadku môžu nielen organizácie a združenia, ale aj jednotlivci. Podrobnosti nájdu záujemcovia na úradnej tabuli Okresného úradu Prešov, ktorý zastrešuje celý proces. Termín schválenia nového Návštevného poriadku TANAP-u nie je známy. Až do jeho vydania bude platiť v súčasnosti platné rozhodnutie o vyhradených miestach či o sezónnej uzávere.

Rastislav OVŠONKA